Факултети Институти Центри Библиотека

Центар за континуирану едукацију

Телефон:  011 3207 466

Е-адреса:  petar.bulat@rect.bg.ac.rs

Е-адреса:  jasmina.jokic@rect.bg.ac.rs

Адреса:  Студентски трг 1, Београд

Председник Одбора Центра:  проф. др Петар Булат

в.д. директор:  Јасмина Крајиновић-Јокић


Центар за континуирану едукацију је организациона јединица Универзитета у Београду основана ради развоја и промовисања система континуиране едукације, идеје доживотног учења и обезбеђивања подршке лицима заинтересованим за даље образовање и усавршавање. Центар за континуирану едукацију Универзитета у Београду одлуком Савета основан је 15. новембра 2011. године.

Основне активности Центра

  • - Развој система континуиране едукације на Универзитету у Београду
  • - Координација рада центара континуиране едукације на факултетима у саставу Универзитета у Београду
  • - Пружање информација о програмима и курсевима континуиране едукације
  • - Пружање саветодавних услуга лицима заинтересованим за програме континуиране едукације
  • - Популаризација идеје континуиране едукације и промовисање курсева широј јавности
  • - Истраживање стања на тржишту услуга континуиране едукације (истраживање потреба потенцијалних клијената, активности конкуренције...)
  • - Формулисање понуде за различите типове клијената (обезбеђивање основних претпоставки и ресурса, правилан избор курсева у понуди, унификација начина одржавања курсева...)
  • - Укључивање у интернационални систем континуиране едукације и сарадња у међународним пројектима у овој области
  • - Успостављање академске, научне и стручне сарадње са другим институцијама у земљи и иностранству које се баве континуираном едукацијом
  • - Остали послови у области континуиране едукације

O Центру

О функционисању Центра стара се Савет Центра.
Ректор именује једног од проректора као председника Савета Центра.
Савет чине именовани проректор и по један представник већа сваке групације наука на Универзитету у Београду.
Председник Савета Центра руководи радом Савета и стара се о спровођењу одлука.

Овде можете погледати опширније информације о Центру за континуирану едукацију.

Документација од значаја за Центар: