Aktuelno Archive - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Упис на мастер студијски програм Менаџмент пословних перформанси

У току је конкурс за упис на студијски програм мултидисциплинарних мастер академских студија Менаџмент пословних перформанси. У школској 2020/21. години на овај програм може се уписати 20 студената (4 на терет буџета и 16 самофинансирајућих).

Пријаве се подносе лично на адресу Ректората Универзитета у Београду, Студентски трг 1, канцеларија бр. 5. Конкурс је отворен до 25. децембра 2020. године.

Детаљне информације о упису налазе се у тексту конкурса, а додатне информације могу се добити путем телефона 011/3207 – 464 или путем мејла bojana.marjanović@rect.bg.ac.rs.


Архива

_