Интелигентни системи - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Интелигентни системи

180 ЕСПБ

Студијски програм докторских академских студија Интелигентни системи је осмишљен са идејом да студентима након завршених судија омогући усавршавање у некој области рачунарства, како би унапредили раније стечено знање и овладали методама и поступцима научно-истраживачког рада из разних области интелигентних система.

Студенти који заврше докторске академске студије на студијском програму Интелигентни системи, постају оспособљени да воде истраживања која укључују разне технике и технологије интелигентних система, као и да решавају како реалне проблеме из праксе, тако и сложене проблеме у новом или непознатом окружењу.

Конкретни циљеви студијског програма докторских академских студија Интелигентни системи су:

  • унапређење научно-истраживачког и стручног рада у области интелигентних система на Универзитету у Београду, као и у другим научно-истраживачким организацијама у којима ће радити будући доктори наука у овој области
  • постизање врхунских научних компетенција и академских вештина у мултидисциплинарној области интелигентних система
  • развој креативних способности решавања проблема у области интелигентних система и способности критичког мишљења
  • продубљивање знања у области интелигентних система које је усклађено са савременим правцима развоја ових система у свету
  • оспособљавање кадрова да самостално воде оригинална научна истраживања и развијају нове технологије у области интелигентних система

Студијски програм докторских академских студија Интелигентни системи развија код студената и компетенције попут: вештина и метода истраживања из области интелигентних система, прилагођавања процеса истраживања уз неопходан степен академског интегритета, способности објављивања истраживачких радова на националном и међународном нивоу, критичке анализе, процене и синтезе нових и сложених идеја, као и промовисања таквих идеја у циљу напретка пословања и друштва у целини. Уз такве компетенције, студенти су оспособљени да самостално решавају практичне и теоријске проблеме и организују и остварују развојна и научна истраживања, као и да се укључе у међународне научне пројекте који се односе на развој нових технологија у области интелигентних система.

Завршетком студија кандидати стичу звање: Доктор наука –  интелигентни системи.

Конкурс за упис на студијски програм

Детаљне информације о конкурсу, пријави, мерилима рангирања и роковима за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Интелигентни системи.

 

Руководилац студијског програма: проф. др Владан Девеџић (Факултет организационих наука)

Контакт: 011 3950-800;

Е-маил: devedzic@fon.rs


“Прво предавање почело је музиком Пинк Флоyда, а наставило се примерима Јава кода у вези са њиховим албумима”, каже Алекса, студент докторских академских студија Интелигентни системи. Због овог искуства током основних студија програмирања на ФОН-у остао је заљубљеник у Јаву, а две године касније се запитао ,,Да ли је могуће развити неки интелигентан музички систем?”. Одговор је пронашао на докторским студијама, које су осмишљене са идејом да се студентима након завршених студија омогући усавршавање у некој области рачунарства. [Прочитајте цео текст]