Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije

180 ESPB

Univerzitet u Beogradu objedinjuje nekoliko centara sa naučnicima koji su prisutni u vrhu svetskih istraživanja u oblasti interdisciplinarnih, multidisciplinarnih i transdisciplinarnih oblasti u okviru Medicinskog fakulteta, Elektrotehničkog fakulteta, Mašinskog fakulteta, Tehnološko-metalurškog fakulteta, Fakulteta za fizičku hemiju i nekoliko instituta. Istraživanja su u domenu nanotehnologija, regenarativne medicine, medicinskih tehnologija u zdravstvu i integracije savremenih informacionih tehnologija koje treba da doprinesu razvoju savremene medicine.

Studenti koji na programu Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije postaju pripremljeni za istraživački rad, razvoj novih metoda, rad u multidisciplinarnom timu, translaciju bazičnih naučnih rezultata u domenu biomedicine u inženjerstvo, razvoj novih uređaja, pre svega, u domenu zdravstvenih tehnologija. Program daje osnovu za integraciju u fundamentalnim istraživanjima u domenu biomedicinskih nauka.

Završetkom studija kandidati stiču zvanje: Doktor nauka –  biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije.

Konkurs za upis na studijski program

Detaljne informacije o konkursu, prijavi, merilima rangiranja i rokovima za upis na ovaj studijski program u školskoj 2020/21. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije.

 

Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Mirjana Popović (Elektrotehnički fakultet)

Kontakt: 011 3207-446, 011 3207-466;

E-mail: mpo@etf.rs