Биомедицинско инжењерство и технологије - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Биомедицинско инжењерство и технологије

180 ЕСПБ

Универзитет у Београду обједињује неколико центара са научницима који су присутни у врху светских истраживања у области интердисциплинарних, мултидисциплинарних и трансдисциплинарних области у оквиру Медицинског факултета, Електротехничког факултета, Машинског факултета, Технолошко-металуршког факултета, Факултета за физичку хемију и неколико института. Истраживања су у домену нанотехнологија, регенаративне медицине, медицинских технологија у здравству и интеграције савремених информационих технологија које треба да допринесу развоју савремене медицине.

Студенти који на програму Биомедицинско инжењерство и технологије постају припремљени за истраживачки рад, развој нових метода, рад у мултидисциплинарном тиму, транслацију базичних научних резултата у домену биомедицине у инжењерство, развој нових уређаја, пре свега, у домену здравствених технологија. Програм даје основу за интеграцију у фундаменталним истраживањима у домену биомедицинских наука.

Завршетком студија кандидати стичу звање: Доктор наука –  биомедицинско инжењерство и технологије.

Конкурс за упис на студијски програм

Детаљне информације о конкурсу, пријави, мерилима рангирања и роковима за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Биомедицинско инжењерство и технологије.

 

Руководилац студијског програма: проф. др Мирјана Поповић (Електротехнички факултет)

Контакт: 011 3207-446, 011 3207-466;

Е-маил: mpo@etf.rs