Биофотоника - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Биофотоника

180 ЕСПБ

Биофотоника је интердисциплинарна научна област која се бави изучавањем интеракција између електромагнетног зрачења и материје и развијањем оптичких метода за проучавање особина живих система. Биофотоника обједињује технологије за стварање, манипулацију и детекцију фотона, које се традиционално развијају у оквиру физике, електротехнике и оптоелектронике, и користи природне процесе као што су апсорпција, емисија и расејање светлости, које се традиционално изучавају у оквиру физичке хемије, како би се окарактерисале физичко-хемијске особине живих система и утврдиле молекуларне основе биолошких процеса.

Циљ програма докторских студија Биофотоника је да образује нову генерацију стручњака који својим знањем могу да превазиђу традиционално постојеће границе између физике, хемије, биологије, медицине, фармације и инжењерства у циљу бољег разумевању фундаменталних биолошких механизама који су директно значајни за здравље људи.

На студијском програму Биофотоника студенти се усавршавају за примену техника оптичке микроскопије и спектоскопије у биомедицинским истраживањима, медицинској дијагностици и фармацији. Студенти превазилазе постојеће границе између физике, хемије, биологије, медицине, фармације и инжењерства што води бољем разумевању фундаменталних биолошких механизама који су директно значајни за здравље људи.

Завршетком студија кандидати стичу звање: Доктор наука –  биофизика.

Конкурс за упис на студијски програм

Детаљне информације о конкурсу, пријави, мерилима рангирања и роковима за упис на овај студијски програм у школској 2019/20. години, налазе се на званичној страници: Биофотоника.

 

Руководилац студијског програма: др Брана Јеленковић (Институт за физику)

Контакт: 011 3162-067

Е-маил: branaj@ipb.ac.rs


Фасцинација људи са светлошћу и њеним особинама почела је још у предскозорје људске цивилизације, прво кроз уметност и религију а касније кроз науку. Биофотоника представља најлепши и најразвијенији део научног истраживања светлости које је започео још пре 300 година велики Њутн. [Прочитајте цео текст]