Биофотоника - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Биофотоника

180 ЕСПБ

Биофотоника је област која обједињује фотонику и биологију, где нас фотоника, као наука и технологија, упознаје са начинима на које данас прозводимо светлост и фотоне, како контролишемо њихове особине и простирање, како их детектујемо. Веза са биологијом је преко појава и метода које фотоника користи да објасни и премени интеракцију светлости са материјалом од биолошког значаја. У биофотоници се преко физичких процеса, апсорпција, емисија и расејање светлости на ткивима, ћелијама и другом биолошком материјалу, карактеришу физичко-хемијске особине живих система и утврдђују молекуларне основе биолошких процеса.

Биофотоника је развој и примена оптичких техника за манипулацију и заробљавање молекула и ћелија оптичким пинцетама, за осликавање ткива, ћелија и молекула помоћу оптичких и ласерских микроскопа, за фину детектцију присуства молекула и ћелија, али и за терапију и хирургију. Повезано са микроскопским 2д и 3д сликама су и значајне области, процесирање и анализа биолошких података, и биоинформатика, које су покривене предметима Биофотонике.

Део биофотонике је биоинжињерство, када се ласерским техникама у биолошким материјалима праве структуре погодне за нове биолошке сензоре, или за контролисани раст ћелија па и генерисање органа.  Биофотоника окрива могућнисти све значајније синергије биологије и фотонике, указујући на примене биолошког материјала за нове изворе светлости и биоласере.

Као нова мултидициплинарна научна и технолошка област, биофотоника обухвата сва истраживања и технологије које користе светлост у наукама о здрављу и у медиицни. Отуда велики социјални и економски значај биофотонике.

Циљ програма докторских студија Биофотоника је да образује нову генерацију стручњака који својим знањем могу да превазиђу традиционално постојеће границе између физике, хемије, биологије, медицине, фармације и инжењерства у циљу бољег разумевању фундаменталних биолошких механизама који су директно значајни за здравље људи. Конкретно, циљ нам је да образујемо стручњаке који примењују технике оптичке микроскопије и спектроскопије у биомедициниским истраживањима, медицинској дијагностици и фармацији, развијају нове технике оптичке микроскопије и спектроскопије и уређаје за рану дијагностику болести и минимално инвазивну терапију.

Због интердисциплинарне природе Биофотонике образовање младих стручњака не може да се одвија у оквиру појединачних факултета и постојећих програма докторских студија, већ захтева тесну сарадњу између факултета и научно-истраживачких установа која се ефикасно може остварити у оквиру Београдског Универзитета.

Студијски програм докторских студија Биофотоника на Београдском универзитету чини 20 предмета који су сврстани у следеће целине, Уводни и обавезни предмети, Биомедицинско осликавање (imaging), Биолошки сензори-биомедицинко очитавање  (biomedical sensing), Фотонски материјали и структуре и Информатика у биофотоници.

Завршетком студија кандидати стичу звање: Доктор наука –  биофотоника.

Конкурс за упис на студијски програм

Детаљне информације о конкурсу, пријави, мерилима рангирања и роковима за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Биофотоника.

 

Руководилац студијског програма: др Брана Јеленковић (Институт за физику)

Контакт: 011 3162-067

Е-маил: branaj@ipb.ac.rs


Фасцинација људи са светлошћу и њеним особинама почела је још у предскозорје људске цивилизације, прво кроз уметност и религију а касније кроз науку. Биофотоника представља најлепши и најразвијенији део научног истраживања светлости које је започео још пре 300 година велики Њутн. [Прочитајте цео текст]