Биофизика - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Биофизика

180 ЕСПБ

Основу студијског програма Биофизика чине класичне дисциплине биофизике, молекуларна биофизика и биофизичка ћелија, али је програм обогаћен новим садржајима кроз изборне предмете који обухватају различите области биофизике са нарочито применом ин виво технологије. Програм је организован да с циљем да студенти раде на пројектима и претпоставља интензиван истраживачки рад. Такође, програм обезбеђује да сви учесници имају изражену мултидисциплинарност и интердисциплинарност и стицање практичних и теоријских знања који их квалификују да се убудуће баве научним истраживањем како у области фундаменталних дисциплина биофизике тако и у транслацији тих знања у остале области (превасходно биомедицина).

Програм докторских студија Биофизике постоји на Универзитету већ дуги низ година (од почетка седамдесетих) и остваривао се преко Центра (сада Института) за мултидисциплинарне студије, а од пре неколико година је у надлежности Универзитета преко Већа за мултидисциплинарне студије. У целом том периоду је програм биофизике успешно школовао кадрове што се огледа у више десетина одбрањених докторских теза. Сврха овог програма организованог на нивоу Универзитета је пуно усклађивање са трећим циклусом Болоњске декларације, али и усклађивање са новим развојима биофизике и потенцијалима овдашњих научника.

Завршетком студија кандидати стичу звање: Доктор наука – биофизика.

Конкурс за упис на студијски програм

Детаљне информације о конкурсу, пријави, мерилима рангирања и роковима за упис на овај студијски програм у школској 2019/20. години, налазе се на званичној страници: Биофизика.

 

Руководилац студијског програма: проф. др Павле Анђус (Биолошки факултет)

Контакт: 011 2186-635;

Е-маил: pandjus@bio.bg.ac.rs