Računarstvo u društvenim naukama - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Računarstvo u društvenim naukama

60 ESPB

Studijski program Računarstvo u društvenim naukama osmišljen je kao program u kome bi studenti koji su završili osnovne akademske studije u nekoj od oblasti društvenih nauka (pravne nauke, ekonomske nauke, filozofija, psihologija, sociologija, demografija…), savladali korišćenje savremenih računarskih tehnologija u društvenim naukama. Studenti stečena znanja mogu primeniti uz korišćenje savremenih Internet tehnologija i servisa, raznih softverskih alata, kao i na način koji je obogaćen kvantitativnim analizama.

Potreba za studijskim programom proističe iz činjenice da je sve veća potražnja za stručnjacima iz oblasti društvenih nauka koji u svom poslu intenzivno koriste savremene tehnologije. Ponuda poslova, kretanja na tržištu, kao i trendovi u privredi, društvu, organima državne uprave i drugim javnim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na tu činjenicu. Studije su akreditovane za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku.

Završetkom studija kandidati stiču akademski naziv Master računarstva u društvenim naukama.

Konkurs za upis na studijski program (60 ESPB)

Detaljne informacije, konkurs, prijava, merila rangiranja i rokovi za upis na ovaj studijski program u školskoj 2020/21. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Računarstvo u društvenim naukama

 

Predmeti na studijskom programu Računarstvo u društvenim naukama

Naziv predmeta Semestar Broj bodova
1. Savremene računarske tehnologije I 6 ESPB
2. Kvantitativno modeliranje u društvenim naukama I 6 ESPB
3. Izborni predmet 1 I 6 ESPB
4. Izborni predmet 2 I 6 ESPB
5. Izborni predmet 3 I 6 ESPB
6. Stručna praksa II 5 ESPB
7. Pristupni rad II 10 ESPB
8. Master rad II 15 ESPB

Lista izbornih predmeta:

 1. Računarska analiza društvenih mreža
 2. Analiza i vizualizacija podataka
 3. Demografija i nove informacione tehnologije
 4. Organizacija istraživanja i statistika
 5. Uvod u kognitivnu lingvistiku
 6. Digitalna humanistika
 7. Digitalizacija i transdisciplinarnost u humanističkim naukama
 8. Programiranje za lingviste
 9. Pravni i etički aspekti informaciono komunikacionih tehnologija
 10. Sajber kriminal
 11. Kvantitativne metode u ekonomiji
 12. Metode predviđanja i odlučivanja
 13. Održivi razvoj i komunikacione tehnologije
 14. Merenje razvoja informacionog društva
 15. Analiza investiranja u hartije od vrednosti
 16. Računarski podržano učenje
 17. Računarstvo i muzika
 18. Digitalne biblioteke
 19. Teorija informacije i obrada jezika
 20. Socijalna psihologija Sajber prostora
 21. Primena teorije uzoraka u društvenim naukama
 22. Regulisanje sadržaja i sloboda izražavanja na Internetu
 23. Razvoj ljudskih resursa i informaciono komunikacione tehnologije
 24. Menadžment znanjem i informaciono komunikacione tehnologije
 25. Upravljanje rizicima u aktuarstvu
 26. Primena informacionih sistema u finansijskoj matematici
 27. Digitalizacija i traduktologija
 28. Psihološki aspekti interakcije čovek-računar
 29. Društveni mediji i digitalne marketinške kampanje

 

Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Vladan Devedžić (Fakultet organizacionih nauka)

Kontakt: 011 3950-853;

E-mail: devedzic@fon.rs


Među brojnim događajima, ovu godinu je nažalost obeležila smrt Afroamerikanca Džordža Flojda, koji je ubijen usled posledica policijske brutalnosti. Njegova smrt dovela je do pobune protiv sistemskog rasizma i pokrenula seriju antirasističkih protesta pod parolom #BlackLivesMatter. Zainteresovalo me je kakav je generalni sentiment koji je iskazan prema ljudima crne rase, u kojim temama se javljaju Afroamerikanci, kao i da li je rasizam uprkos aktuelnim protestima ostao jednako prisutan u kulturološkoj i društvenoj paradigmi američkog društva, te sam odlučila da primenom postupaka iz oblasti analize teksta pokušam da dam odgovor na ova pitanja. [Pročitajte ceo tekst]