Рачунарство у друштвеним наукама - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Рачунарство у друштвеним наукама

60 ЕСПБ

Студијски програм Рачунарство у друштвеним наукама осмишљен је као програм у коме би студенти који су завршили основне академске студије у некој од области друштвених наука (правне науке, економске науке, филозофија, психологија, социологија, демографија…), савладали коришћење савремених рачунарских технологија у друштвеним наукама. Студенти стечена знања могу применити уз коришћење савремених Интернет технологија и сервиса, разних софтверских алата, као и на начин који је обогаћен квантитативним анализама.

Потреба за студијским програмом проистиче из чињенице да је све већа потражња за стручњацима из области друштвених наука који у свом послу интензивно користе савремене технологије. Понуда послова, кретања на тржишту, као и трендови у привреди, друштву, органима државне управе и другим јавним институцијама, недвосмислено указују на ту чињеницу. Студије су акредитоване за извођење на српском и енглеском језику.

Завршетком студија кандидати стичу академски назив Мастер рачунарства у друштвеним наукама.

Конкурс за упис на студијски програм (60 ЕСПБ)

Детаљне информације, конкурс, пријава, мерила рангирања и рокови за упис на овај студијски програм у школској 2019/20. години, налазе се на званичној страници: Рачунарство у друштвеним наукама

 

Предмети на студијском програму Рачунарство у друштвеним наукама

Назив предмета Семестар Број бодова
1. Савремене рачунарске технологије I 6 ЕСПБ
2. Квантитативно моделирање у друштвеним наукама I 6 ЕСПБ
3. Изборни предмет 1 I 6 ЕСПБ
4. Изборни предмет 2 I 6 ЕСПБ
5. Изборни предмет 3 I 6 ЕСПБ
6. Стручна пракса II 5 ЕСПБ
7. Приступни рад II 10 ЕСПБ
8. Мастер рад II 15 ЕСПБ

Листа изборних предмета:

 1. Рачунарска анализа друштвених мрежа
 2. Анализа и визуализација података
 3. Демографија и нове информационе технологије
 4. Организација истраживања и статистика
 5. Увод у когнитивну лингвистику
 6. Дигитална хуманистика
 7. Дигитализација и трансдисциплинарност у хуманистичким наукама
 8. Програмирање за лингвисте
 9. Правни и етички аспекти информационо комуникационих технологија
 10. Сајбер криминал
 11. Квантитативне методе у економији
 12. Методе предвиђања и одлучивања
 13. Одрживи развој и комуникационе технологије
 14. Мерење развоја информационог друштва
 15. Анализа инвестирања у хартије од вредности
 16. Рачунарски подржано учење
 17. Рачунарство и музика
 18. Дигиталне библиотеке
 19. Теорија информације и обрада језика
 20. Социјална психологија Сајбер простора
 21. Примена теорије узорака у друштвеним наукама
 22. Регулисање садржаја и слобода изражавања на Интернету
 23. Развој људских ресурса и информационо комуникационе технологије
 24. Менаџмент знањем и информационо комуникационе технологије
 25. Управљање ризицима у актуарству
 26. Примена информационих система у финансијској математици
 27. Дигитализација и традуктологија
 28. Психолошки аспекти интеракције човек-рачунар
 29. Друштвени медији и дигиталне маркетиншке кампање

 

Руководилац студијског програма: проф. др Владан Девеџић (Факултет организационих наука)

Контакт: 011 3950-853;

Е-маил: devedzic@fon.rs


Уколико читате овај текст, и питате се шта је то интернет толико згрешио кад се неко одлучио да га гребе, или вам је још мање јасно коме би пало на памет да рудари по текстовима песама Бајаге, Дивљих Јагода и осталих гиганата југословенског рокенрола – онда за тренутак делите почетне недоумице дипломиране неохеленисткиње која се налазила пред израдом мастер тезе на мултидисциплинарном студијском програму Рачунарство у друштвеним наукама. [Прочитајте цео текст]

Остали постови

_