Obrazovne politike - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Obrazovne politike

60 ESPB

Studijski program Obrazovne politike obezbeđuje kompetentno učestvovanje stručnjaka iz oblasti obrazovnih politika u razvoju, realizaciji i praćenju obrazovnih politika na različitim nivoima, kao i kreiranju buduće reformske politike u oblasti obrazovanja.

Studenti na ovom studijskom programu stiču znanja neophodna za analiziranje ključnih elemenata vezanih za upravljanje i finansiranje obrazovanja, obezbeđenje pravednosti i efikasnosti obrazovanja, kao dela obrazovnih politika, i sprovođenje istraživanja manjeg obima u oblasti obrazovanja i obrazovnih politika.

Završetkom studijskog programa master akademskih studija Obrazovne politike stiče se zajednička diploma Univerziteta u Beogradu i Univerziteta u Kragujevcu.

Završetkom studija kandidati stiču akademski naziv Master obrazovnih politika.

Konkurs za upis na studijski program 60 ESPB)

Detaljne informacije, konkurs, prijava, merila rangiranja i rokovi za upis na ovaj studijski program u školskoj 2020/21. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Obrazovne politike.

 

Predmeti na studijskom programu Obrazovne politike

Naziv predmeta Semestar Broj bodova
1. Osnove obrazovnih politika I 6 ESPB
2. Istraživanje i obrazovne politike I 6 ESPB
3. Izborni predmet 1 I 6 ESPB
4.  Izborni predmet 2 I 6 ESPB
5.  Izborni predmet 3 II 6 ESPB
6.  Izborni predmet 4 II 6 ESPB
7.  Izborni predmet 5 II 6 ESPB
8. Master rad II 18 ESPB

Lista izbornih predmeta:

 1. Istraživačke metode u obrazovanju – osnovni kurs
 2. Istraživačke metode u obrazovanju – napredni kurs
 3. Komparativna analiza školskih sistema
 4. Obrazovna efektivnost i razvoj škola
 5. Obrazovanje i socijalne nejednakosti
 6. Strateška pitanja sistema i politika visokog obrazovanja
 7. Ekonomika obrazovanja
 8. Liderstvo u obrazovanju i školski menadžment
 9. Prava deteta, obrazovanje i inkluzija
 10. Istraživanja u visokom obrazovanju
 11. Stvaranje obrazovnih politika
 12. Obrazovanje i kulturni identitet
 13. Interkulturalno obrazovanje
 14. Obrazovanje darovitih
 15. Savremena filozofija obrazovanja
 16. Psihologija obrazovanja
 17. Rodne perspektive u obrazovnim politikama
 18. Sociologija škole

 

Rukovodilac studijskog programa: doc. dr Tinde Kovač-Cerović (Filozofski fakultet)

Kontakt: 011 2639-119;

E-mail: tinde.kovacs.cerovic@gmail.com