Образовне политике - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Образовне политике

60 ЕСПБ

Студијски програм Образовне политике обезбеђује компетентно учествовање стручњака из области образовних политика у развоју, реализацији и праћењу образовних политика на различитим нивоима, као и креирању будуће реформске политике у области образовања.

Студенти на овом студијском програму стичу знања неопходна за анализирање кључних елемената везаних за управљање и финансирање образовања, обезбеђење праведности и ефикасности образовања, као дела образовних политика, и спровођење истраживања мањег обима у области образовања и образовних политика.

Завршетком студијског програма мастер академских студија Образовне политике стиче се заједничка диплома Универзитета у Београду и Универзитета у Крагујевцу.

Завршетком студија кандидати стичу академски назив Мастер образовних политика.

Конкурс за упис на студијски програм 60 EСПБ)

Детаљне информације, конкурс, пријава, мерила рангирања и рокови за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Образовне политике.

 

Предмети на студијском програму Образовне политике

Назив предмета Семестар Број бодова
1. Основе образовних политика I 6 ЕСПБ
2. Истраживање и образовне политике I 6 ЕСПБ
3. Изборни предмет 1 I 6 ЕСПБ
4.  Изборни предмет 2 I 6 ЕСПБ
5.  Изборни предмет 3 II 6 ЕСПБ
6.  Изборни предмет 4 II 6 ЕСПБ
7.  Изборни предмет 5 II 6 ЕСПБ
8. Мастер рад II 18 ЕСПБ

Листа изборних предмета:

 1. Истраживачке методе у образовању – основни курс
 2. Истраживачке методе у образовању – напредни курс
 3. Компаративна анализа школских система
 4. Образовна ефективност и развој школа
 5. Образовање и социјалне неједнакости
 6. Стратешка питања система и политика високог образовања
 7. Економика образовања
 8. Лидерство у образовању и школски менаџмент
 9. Права детета, образовање и инклузија
 10. Истраживања у високом образовању
 11. Стварање образовних политика
 12. Образовање и културни идентитет
 13. Интеркултурално образовање
 14. Образовање даровитих
 15. Савремена филозофија образовања
 16. Психологија образовања
 17. Родне перспективе у образовним политикама
 18. Социологија школе

 

Руководилац студијског програма: доц. др Тинде Ковач-Церовић (Филозофски факултет)

Контакт: 011 2639-119;

Е-маил: tinde.kovacs.cerovic@gmail.com