Менаџмент пословних перформанси - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Менаџмент пословних перформанси

60 ЕСПБ

Студијски програм Менаџмент пословних перформанси су развијане као део TEMPUS пројекта “Conversion Courses for Unemployed University Graduates in Serbia“. У стварању овог студијског програма учествовало је 11 партнерских институција из Србије, В. Британије, Словеније, Холандије и Ирске.

Студијски програм обезбеђује студентима неопходна концептуална и применљива знања из менаџмента, квалитета, маркетинга, понашања у организацијама, људских ресурса, финансија, као и њихово укључивање у процес рада. Студенти се оспособљавају за анализу, синтезу и процену пословних перформанси, и припремају за позицију менаџера средњег нивоа у различитим врстама организација.

Детаљне информације, конкурс, пријава, мерила рангирања и рокови за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Менаџмент пословних перформанси.

Конкурс за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години.

 

Предмети на студијском програму Менаџмент пословних перформанси

Назив предмета Семестар Број бодова
1. Организационо понашање и менаџмент I 5 ЕСПБ
2. Менаџмент квалитета I 5 ЕСПБ
3. Изборни предмет 1 I 5 ЕСПБ
4. Вештине комуникација I 4 ЕСПБ
5. Пословни енглески I 4 ЕСПБ
6. Стручна пракса I 4 ЕСПБ
7. Изборни предмет 2 II 5 ЕСПБ
8. Изборни предмет 3 II 4 ЕСПБ
9. Приступни рад II 6 ЕСПБ
10. Мастер рад II 18 ЕСПБ

Листа изборних предмета:

  1. Маркетинг менаџмент
  2. Менаџмент и развој људских ресурса
  3. Финансијски менаџмент
  4. Вештине менаџера
  5. Основи рачунарства и информатике

 

Руководилац студијског програма: проф. др Наташа Петровић (Факултет организационих наука)

Контакт: 011 3950-854;

Е-маил: petrovic.natasa@fon.bg.ac.rs