Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama

120 ESPB

Studijski program Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama ima za cilj da se interdisciplinarno i komparativno rasvetli fenomen religije i njena ulogu u društvu, kulturi i savremenim procesima evropskih i svetskih integracija. Kod nas do sad nije postojao program sličan ovome.

Na studijskom programu Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama studenti stiču obrazovnu osnovu i konkretna znanja o fenomenu religije, njenoj ulozi u savremenom društvu, kulturi i procesima evropskih i svetskih integracija, kroz komparativan i interdisciplinaran pristup. Studije omogućavaju unapređenje znanja o religijama, daju pripremu neophodnu za praćenje i kompetentno učestvovanje i analiziranje međureligijskog i međucrkvenog dijaloga, pravno tumačenje položaja Crkava i verskih zajednica u savremenoj Evropi, analizu sekularnog i religijskog aspekta savremenog evropskog društva.

Završetkom studija kandidati stiču naučni naziv Master religiolog.

Konkurs za upis na studijski program (120 ESPB)

Detaljne informacije, konkurs, prijava, merila rangiranja i rokovi za upis na ovaj studijski program u školskoj 2020/21. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama.

 

Predmeti na studijskom programu Religija u društvu, kulturi i evropskim integracijama

Naziv predmeta Godina Broj bodova
1. Judaizam 8 ESPB
2. Hrišćanstvo
Pravoslavna crkva 4 ESPB
Katolička crkva 4 ESPB
Protestantske crkve 4 ESPB
3. Islam 8 ESPB
4. Psihologija religije 8 ESPB
5. Biblijko-patrističko nasleđe i savremeni svet 8 ESPB
6. Vizantija i Evropa 8 ESPB
7. Pravni položaj Crkava i verskih zajednica u Evropi 8 ESPB
8. Izborni predmet 1 5 ESPB
9. Izborni predmet 2 5 ESPB
10. Izborni predmet 3 5 ESPB
11. Izborni predmet 4 5 ESPB
12. Izborni predmet 5 5 ESPB
13. Stručna praksa 10 ESPB
14. Master rad 25 ESPB

Lista izbornih predmeta:

 1. Filosofija religije
 2. Sociologija religije
 3. Islam u Evropi
 4. Religija i sredstva masovne komunikacije
 5. Hrišćanstvo i evropske integracije
 6. Male verske zajednice i novi religijski pokreti
 7. Religija, kulturno i sekularno nasleđe
 8. Religija i ekonomija
 9. Azijske religije
 10. Religija i turizam
 11. Politikologija religije

 

Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Rade Kisić (Pravoslavni bogoslovski fakultet)

Kontakt: 011/ 2762 732;

E-mail: rkisic@bfspc.bg.ac.rs


Danas je religija deo semantičnog sistema koji uključuje i mit, duhovnost, mistično iskustvo, raščaravanje, holistički pristup zdravlju i samopomoć. Proučavanje religije su oduvek diktirale ovovremene perspektive, konkretne situacije i specifična gledišta. [Pročitajte ceo tekst]