Религија у друштву, култури и европским интеграцијама - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

120 ЕСПБ

Студијски програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама има за циљ да се интердисциплинарно и компаративно расветли феномен религије и њена улогу у друштву, култури и савременим процесима европских и светских интеграција. Код нас до сад није постојао програм сличан овоме.

На студијском програму Религија у друштву, култури и европским интеграцијама студенти стичу образовну основу и конкретна знања о феномену религије, њеној улози у савременом друштву, култури и процесима европских и светских интеграција, кроз компаративан и интердисциплинаран приступ. Студије омогућавају унапређење знања о религијама, дају припрему неопходну за праћење и компетентно учествовање и анализирање међурелигијског и међуцрквеног дијалога, правно тумачење положаја Цркава и верских заједница у савременој Европи, анализу секуларног и религијског аспекта савременог европског друштва.

Завршетком студија кандидати стичу научни назив Мастер религиолог.

Конкурс за упис на студијски програм (120 ЕСПБ)

Детаљне информације, конкурс, пријава, мерила рангирања и рокови за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Религија у друштву, култури и европским интеграцијама.

 

Предмети на студијском програму Религија у друштву, култури и европским интеграцијама

Назив предмета Година Број бодова
1. Јудаизам 8 ЕСПБ
2. Хришћанство
Православна црква 4 ЕСПБ
Католичка црква 4 ЕСПБ
Протестантске цркве 4 ЕСПБ
3. Ислам 8 ЕСПБ
4. Психологија религије 8 ЕСПБ
5. Библијко-патристичко наслеђе и савремени свет 8 ЕСПБ
6. Византија и Европа 8 ЕСПБ
7. Правни положај Цркава и верских заједница у Европи 8 ЕСПБ
8. Изборни предмет 1 5 ЕСПБ
9. Изборни предмет 2 5 ЕСПБ
10. Изборни предмет 3 5 ЕСПБ
11. Изборни предмет 4 5 ЕСПБ
12. Изборни предмет 5 5 ЕСПБ
13. Стручна пракса 10 ЕСПБ
14. Мастер рад 25 ЕСПБ

Листа изборних предмета:

 1. Философија религије
 2. Социологија религије
 3. Ислам у Европи
 4. Религија и средства масовне комуникације
 5. Хришћанство и европске интеграције
 6. Мале верске заједнице и нови религијски покрети
 7. Религија, културно и секуларно наслеђе
 8. Религија и економија
 9. Азијске религије
 10. Религија и туризам
 11. Политикологија религије

 

Руководилац студијског програма: проф. др Раде Кисић (Православни богословски факултет)

Контакт: 011/ 2762 732;

Е-маил: rkisic@bfspc.bg.ac.rs


Данас је религија део семантичног система који укључује и мит, духовност, мистично искуство, рашчаравање, холистички приступ здрављу и самопомоћ. Проучавање религије су одувек диктирале ововремене перспективе, конкретне ситуације и специфична гледишта. [Прочитајте цео текст]