Evropska politika i upravljanje krizama - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Evropska politika i upravljanje krizama

60 ESPB

Studijski master program Evropska politika i upravljanje krizama (engl. European Politics and Crisis Management) je inovirani program savremenog sadržaja koji odgovara aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima. Program je osmišljen na način da se studentima obezbedi neophodna priprema za profesionalno angažovanje u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama – evropskim i međunarodnim politikama u kontekstu upravljanja, kontrolisanja i rešavanja kriza.

U okviru studijskog programa Evropska politika i upravljanje krizama studentima se pružaju znanja iz oblasti evropskih integracija i upravljanja, kontrolisanja i rešavanja kriza. Program odgovara aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima i obezbeđuje neophodnu pripremu za profesionalno bavljenje evropskim i međunarodnim politikama u kontekstu upravljanja rizicima i kriznim situacijama. U skladu sa tim, svrha ovog master programa je da studenti budu pre svega osposobljeni za delovanje na praktičnom i preventivnom planu.

Završetkom studija kandidati stiču naučni naziv Master evropskih studija. 

Konkurs za upis na studijski program (60 ESPB)

Detaljne informacije, konkurs, prijava, merila rangiranja i rokovi za upis na ovaj studijski program u školskoj 2020/21. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Evropska politika i upravljanje krizama.

 

Predmeti na studijskom programu Evropska politika i upravljanje krizama

Naziv predmeta Semestar Broj bodova
1. Izgradnja institucija i evropske integracije I 8 ESPB
2. Geografija međunarodnih odnosa I 8 ESPB
3. Izborni predmet 1 I 7 ESPB
4. Stručna praksa I 4 ESPB
5. Migracije i upravljanje krizama II 8 ESPB
6. Izborni predmet 2 II 7 ESPB
7. Master rad II 18 ESPB

Lista izbornih predmeta:

  1. Strateški razvoj i upravljanje projektima
  2. Klimatske promene i izbeglička kriza
  3. Ustav i krizno stanje
  4. Međunarodne organizacije i mirovni pregovori

 

Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Zoran Krstić (Fakultet političkih nauka)

Kontakt: 011 3092-815;

E-mail: zorkrst@yahoo.com


Prva predavanja te 2001. godine počinju da se izvode u okviru master akademskih studija pod nazivom „State Management and Humanitarian Affairs” (Upravljanje državom i humanitarne aktivnosti). Prepoznajući značaj povezivanja sa drugim univerzitetima i u želji da studentima omogući inostrano iskustvo u studiranju, rukovodilac programa, profesor. dr Zoran Krstić ostvaruje saradnju sa Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom „La Sapienza“ u Rimu što je studentima ali i predavačima omogućilo mobilnost na tri pomenuta Univerziteta. [Pročitajte ceo tekst]