Studije pri Univerzitetu u Beogradu - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Studije pri Univerzitetu u Beogradu

Multidisciplinarne studije u organizaciji Univerziteta u Beogradu nastale su odlukom Saveta Univerziteta još 1970. godine, i osnivanjem Centra za multidisciplinarne studije. Nastava na studijskim programima multidisciplinarnih master i doktorskih akademskih studija, izvodi se u prostorijama jedne od najlepših zgrada u Beogradu, Kapetan-Mišinom zdanju.

Danas ove multidisciplinarne master i doktorske akademske studije iz različitih naučnih oblasti organizuje neposredno Univerzitet, a svi sudijski programi usaglašeni su sa principima Bolonjske deklaracije. U realizaciji studijskih programa učestvuju nastavnici i saradnici različitih fakulteta i instituta koji su u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Objavljeni su konkursi za upis na multidisciplinarne master i doktorske studije

Master akademske studije iz multidiscipliniranih i interdisciplinarnih naučnih oblasti organizuju se na Univerzitetu u Beogradu od 2001. godine. Master akademske studije organizuju se u okviru studijskih programa:

Studijski programi doktorskih studija koji se realizuju na Studijama pri Univerzitetu su:

Od 1970. godine do današnjeg dana, na studijskim programima Studija pri Univerzitetu magistriralo je 770, doktoriralo je 142, a master radove odbranilo je 489 kandidata.