Студије при Универзитету у Београду - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Студије при Универзитету у Београду

Мултидисциплинарне студије у организацији Универзитетa у Београду настале су одлуком Савета Универзитета још 1970. године, и оснивањем Центра за мултидисциплинарне студије. Настава на студијским програмима мултидисциплинарних мастер и докторских академских студија, изводи се у просторијама једне од најлепших зграда у Београду, Капетан-Мишином здању.

Данас ове мултидисциплинарне мастер и докторске академске студије из различитих научних области организује непосредно Универзитет, а сви судијски програми усаглашени су са принципима Болоњске декларације. У реализацији студијских програма учествују наставници и сарадници различитих факултета и института који су у саставу Универзитета у Београду.

Објављени су конкурси за упис на мултидисциплинарне мастер и докторске студије

Мастер академске студије из мултидисциплинираних и интердисциплинарних научних области организују се на Универзитету у Београду од 2001. године. Мастер академске студије организују се у оквиру студијских програма:

Студијски програми докторских студија који се реализују на Студијама при Универзитету су:

Од 1970. године до данашњег дана, на студијским програмима Студија при Универзитету магистрирало је 770, докторирало је 142, а мастер радове одбранило је 489 кандидата.