Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost

60 i 120 ESPB

Studijski program master akademskih studija Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost nastale su na osnovu iskustva Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta, i usklađen je sa savremenim domaćim i svetskim stanjem nauka, struke i trendovima u istraživanju terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti.

Na studijskom programu Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost studenti stiču specifična naučna znanja za uključivanje u savremene međunarodne i unutrašnje društvene tokove borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala. Na studijama se izučava ne samo fenomenološka strana terorizma i organizovanog kriminala već i najmoderniji načini rešavanja društveno-ugrožavajućih fenomena. Pored naučnog istraživanja, studenti stiču sva političko-pravna znanja o terorizmu i organizovanom kriminalu koja mogu primeniti na praktično-preventivnom planu.

Završetkom studija studenti stiču zvanje Master-menadžer bezbednosti.

Konkurs za upis na studijski program (60 ESPB i 120 ESPB)

Detaljne informacije, konkurs, prijava, merila rangiranja i rokovi za upis na ovaj studijski program u školskoj 2020/21. godini, nalaze se na zvaničnoj stranici: Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost

 

Predmeti na studijskom programu Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost

Naziv predmeta Semestar Broj bodova
1. Terorizam I 8 ESPB
2. Bezbednost I 8 ESPB
3. Izborni predmet 1 I 7 ESPB
4. Stručna praksa I 4 ESPB
5. Organizovani kriminalitet II 8 ESPB
6. Izborni predmet 2 II 7 ESPB
7. Master rad II 18 ESPB

Lista izbornih predmeta:

  1. Političko nasilje
  2. Korupcija
  3. Prevencija zavera i državnih udara
  4. Tehnologija i bezbednost

 

Rukovodilac studijskog programa: prof. dr Dragan Simeunović (Fakultet političkih nauka)

Kontakt: 011 3207-446, 011 3207-466;

E-mail: simeunovic@beotel.rs