Тероризам, организовани криминал и безбедност - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Тероризам, организовани криминал и безбедност

60 i 120 ЕСПБ

Студијски програм мастер академских студија Тероризам, организовани криминал и безбедност настале су на основу искуства Факултета политичких наука и Правног факултета, и усклађен је са савременим домаћим и светским стањем наука, струке и трендовима у истраживању тероризма, организованог криминала и безбедности.

На студијском програму Тероризам, организовани криминал и безбедност студенти стичу специфична научна знања за укључивање у савремене међународне и унутрашње друштвене токове борбе против тероризма и организованог криминала. На студијама се изучава не само феноменолошка страна тероризма и организованог криминала већ и најмодернији начини решавања друштвено-угрожавајућих феномена. Поред научног истраживања, студенти стичу сва политичко-правна знања о тероризму и организованом криминалу која могу применити на практично-превентивном плану.

Завршетком студија студенти стичу звање Мастер-менаџер безбедности.

Конкурс за упис на студијски програм (60 ЕСПБ и 120 ЕСПБ)

Детаљне информације, конкурс, пријава, мерила рангирања и рокови за упис на овај студијски програм у школској 2020/21. години, налазе се на званичној страници: Тероризам, организовани криминал и безбедност

 

Предмети на студијском програму Тероризам, организовани криминал и безбедност

Назив предмета Семестар Број бодова
1. Тероризам I 8 ЕСПБ
2. Безбедност I 8 ЕСПБ
3. Изборни предмет 1 I 7 ЕСПБ
4. Стручна пракса I 4 ЕСПБ
5. Организовани криминалитет II 8 ЕСПБ
6. Изборни предмет 2 II 7 ЕСПБ
7. Мастер рад II 18 ЕСПБ

Листа изборних предмета:

  1. Политичко насиље
  2. Корупција
  3. Превенција завера и државних удара
  4. Технологија и безбедност

 

Руководилац студијског програма: проф. др Драган Симеуновић (Факултет политичких наука)

Контакт: 011 3207-446, 011 3207-466;

Е-маил: simeunovic@beotel.rs