Мастер академске студије - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Мастер академске студије

Kонкурс за упис на мултидисциплинарне мастер студије у школској 2019/20. години

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17 и 73/2018), члана 85. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19), Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 208/19) и Одлуке Сената Универзитета у Београду од 17. априла 2019.год. o расписивању конкурса за упис студената у прву годину интердисциплинарног студијског програма мастер академских студија, расписани су конкурси за следеће студијске програме:

 

1. Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност:

 

2. Студијски програм Европска политика и управљање кризама:

 

3. Студијски програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама:

 

4. Студијски програм Образовне политике

 

5. Студијски програм Рачунарство у друштвеним наукама

 

6. Студијски програм Студије миграција