Мастер академске студије - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Мастер академске студије

Kонкурс за упис на мултидисциплинарне мастер студије у школској 2020/21. години

На основу члана 98 Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17, 73/18, 67/19 и 6/20), члана 85 Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18, 207/19 и 213/20), Правилника о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 208/19 и 212/19) и Одлуке Сената Универзитета у Београду од 8. априла 2020. године o расписивању конкурса за упис студената у прву годину мултидисциплинарни студијског програма мастер академских студија расписани су конкурси за следеће студијске програме

 

1. Студијски програм Тероризам, организовани криминал и безбедност:
2. Студијски програм Европска политика и управљање кризама:
3. Студијски програм Религија у друштву, култури и европским интеграцијама:
4. Студијски програм Менаџмент пословних перформаски:
5. Студијски програм Образовне политике
6. Студијски програм Рачунарство у друштвеним наукама
7. Студијски програм Студије миграција