Докторске академске студије - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Докторске академске студије

Конкурс за упис на докторске академске студије у школској 2019/20. години

На основу члана 98. Закона о високом образовању („Службени гласник РС“, број 88/17), члана 85. Статута Универзитета у Београду („Гласник Универзитета у Београду“, број 201/18 и 207/19), и Одлуке Сената о броју студената за упис студената у прву годину интердисциплинарног студијског програма докторских академских студија, расписани су конкурси за следеће студијске програме

 

1. Студијски програм Биофизика

 

2. Студијски програм Биомедицинско инжењерство и технологије

 

3. Студијски програм Интелигентни системи

 

4. Студијски програм Историја и филозофија природних наука и технологије

 

5. Студијски програм Биофотоника