Nataša Miljković o multidisciplinarnim studijama pri Univerzitetu - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Nataša Miljković o multidisciplinarnim studijama pri Univerzitetu

Autor:
Intervju
Intervju

Znanje i kontakti su najvažniji u poslovnom svetu danas. Ja sam na ovom programu stekla i jedno i drugo.

Pitali smo Natašu Miljković, našu poznatu voditeljku i jednu od prvih masterantkinja multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu, da nam da odgovore na pitanja u vezi sa studijskim programom “State management and humanitarian affairs” (danas Evropska politika i upravljanje krizama) koji je završila.

1. Šta je bio presudan razlog da odaberete multidisciplinarne master Studije pri Univerzitetu i kako ste saznali za studijski program ?

Bila je to moja želja da nastavim sa školovanjem i da to bude baš u Italiji. Sećam se da je u Danasu izašao poziv na prijemni koji se održavao u zgradi Rektorata… Nekako se dogodilo da je bilo malo zainteresovanih studenata, tako da su nas primili sve. Prvu godinu smo svi pohađali u Beogradu, a u Rim je sledeće godine otišlo samo dvadeset najboljih. Program se tada zvao State management and humanitarian affairs.

2. Kakva su Vaša iskustva tokom ovih studija?

To je najlepši i najkvalitetniji period mog života. Studije na La Sapienzi su bile organizovane tako da smo imali vremena i da uživamo i da radimo. Dvadeset najboljih studenata iz Beograda, dvadeset iz Sarajeva zajedno u Rimu, bilo je to baš konstruktivno i pametno vreme. Profesori su bili sjajni, neki su mi postali i prijatelji.

3. Da li je ovaj izbor na neki način uticao na Vašu karijeru?

Nije uticao na karijeru, ali jeste na život. Međutim, mnoge kolege su nastavile dalje, neki studenti iz Sarajeva sad rade u Vladi BIH, u kabinetima ministara, gradonačelnika a neki će, čini mi se, uskoro i biti ministri. Studenti iz Beograda rade u UNICEF-u, Stalnoj konferenciji gradova i opština, ili u raznim naučnim institutima.

4. Šta biste poručili studentima koji žele da se usavršavaju u ovoj oblasti?

Znanje i kontakti su najvažniji u poslovnom svetu danas. Ja sam na ovom programu stekla i jedno i drugo.

Danas se ovaj studijski program izvodi pod nazivom Evropska politika i upravljanje krizama (engl. European Politics and Crisis Management) i predstavlja inovirani program savremenog sadržaja koji odgovara aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima. Program je osmišljen na način da se studentima obezbedi neophodna priprema za profesionalno angažovanje u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama – evropskim i međunarodnim politikama u kontekstu upravljanja, kontrolisanja i rešavanja kriza. Završetkom studija kandidati stiču naučni naziv Master evropskih studija. Više informacija o ovom studijskom programu, mogu se pronaći na stranici programa.

U toku su konkursi za upis na 6 studijskih programa multidisciplinarnih master akademskih studija u organizaciji Univerziteta u Beogradu.


Evropska politika i upravljanje krizama

Studijski master program Evropska politika i upravljanje krizama (engl. European Politics and Crisis Management) je inovirani program savremenog sadržaja koji odgovara aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima. Program je osmišljen na način da se studentima obezbedi neophodna priprema za profesionalno angažovanje u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama – evropskim i međunarodnim politikama u kontekstu upravljanja, kontrolisanja i rešavanja kriza.

U okviru studijskog programa Evropska politika i upravljanje krizama studentima se pružaju znanja iz oblasti evropskih integracija i upravljanja, kontrolisanja i rešavanja kriza. Program odgovara aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima i obezbeđuje neophodnu pripremu za profesionalno bavljenje evropskim i međunarodnim politikama u kontekstu upravljanja rizicima i kriznim situacijama. U skladu sa tim, svrha ovog master programa je da studenti budu pre svega osposobljeni za delovanje na praktičnom i preventivnom planu.

Završetkom studija kandidati stiču naučni naziv Master evropskih studija.