Veštačka inteligencija, mačak Panter i obavezno Rock ‘n’ Roll - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Veštačka inteligencija, mačak Panter i obavezno Rock ‘n’ Roll

Autor:

“Prvo predavanje počelo je muzikom Pink Floyda, a nastavilo se primerima Java koda u vezi sa njihovim albumima”, kaže Aleksa, student doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi. Zbog ovog iskustva tokom osnovnih studija programiranja na FON-u ostao je zaljubljenik u Javu, a dve godine kasnije se zapitao ,,Da li je moguće razviti neki inteligentan muzički sistem?”. Odgovor je pronašao na doktorskim studijama, koje su osmišljene sa idejom da se studentima nakon završenih studija omogući usavršavanje u nekoj oblasti računarstva.

“Kroz konsultacije sa profesorom došao sam do zaključka da bi u okviru završnog rada mogao da izradim sistem za preporuku muzike. Od tada Inteligentni sistemi, pored programiranja i muzike, postaju moj treći hobi – nešto sto radim između Jave i sna”, kaže Igor Jović koji se sada bavi primenom veštačke inteligencije u različitim oblastima.

Studenti koji završe doktorske akademske studije na studijskom programu Inteligentni sistemi, postaju osposobljeni da vode istraživanja koja uključuju tehnike i tehnologije inteligentnih sistema, kao i da rešavaju kako realne probleme iz prakse, tako i složene probleme u novom ili nepoznatom okruženju.

Nikola Nonković rešio je da svoja znanja iz molekularne biologije usavrši kroz multidisplinarne doktorske studije na Univerzitetu u Beogradu. “Na doktorskim studijama sam imao priliku da sretnem profesore sa različitih fakulteta kojima je zajednička ljubav prema veštačkoj inteligenciji. Predavanja se održavaju subotom, što je ljudima koje rade veoma značajno. Slušao sam anegdote o neuronskim mrežama iz 90-ih, kako se simulacijom roja čestica ili evolucije mogu rešiti mnogi optimizacioni problemi i još mnogo toga.”

Nikola se nedavno zaposlio u maloj bioinformatičkoj firmi u Beogradu, gde je već na prvom projektu primenio znanje dobijeno o Sematičkom Veb-u, ontologijama i NLP-u.
“U modernom svetu gde broj podataka koji imamo eksponencijalno raste, gde je multidisciplinarnost postala nužnost ukoliko stremimo ka nečem jedinstvenom, lepo je biti deo svega toga, a opet baviti se onim što potiče iz ličnog interesovanja”, objašnjava Nikola.

Nesvakidašnja predavanja, multidisciplinarni pristup i istraživački rad su ono što ove studije čini jedinstvenim. Katarina Mitrović, asistentkinja na Fakultetu tehničkih nauka u Čačku smatra da su doktorske studije odlična prilika za unapređenje profesionalne karijere.

“Predavanja su bila organizovana svake subote tako da su mogli da prisustvuju i zaposleni i oni koji dolaze iz daleka, i svaki put nam je novi profesor prezentovao svoju oblast. Na taj način nam je bilo omogućeno da se upoznamo sa svim delovima veštačke inteligencije obuhvaćenim ovim programom i da izaberemo užu oblast interesovanja”, kaže Katarina, kojoj je univerzitetski mačak Panter, dodatno ulepšavao prisustvo na predavanjima.

Pre “pohoda na inteligentne sisteme” kako kaže, Daniel Polimac bavio se obradom teksta uz pomoć mašinskog učenja na komentarima društvenih mreža.

“Kao primer toga, naveo bih analizu izbornih debata između Donalda Trampa i Hilari Klinton tokom izborne trke za mjesto predsjednika SAD 2016. godine, zajedno sa analizom njihove izborne baze na podacima prikupljenjim sa Twitter-a. U pogledu praktičnih znanja koja sam usvojio na doktorskim studijama, posebno bih izdvojio rad sa algoritmima mašinskog učenja, analizu društvenih mreža, semantički veb i računarsku obradu tekstualnih podataka. S tim u vezi, pronašao sam u grupaciji predmeta koji su u vezi sa primjenom vještačke inteligencije kao što su Inteligentna analiza podataka, Ekstrakcija informacija iz teksta, i Semantički veb, koje sam nadopunio snažnim teorijskim osnovama iz predmeta Mašinsko učenje i Statističke metode u vještačkoj inteligenciji.

Daniel trenutno radi na istraživačkom projektu iz oblasti primene nenadgledanog mašinskog učenja na tekstu i ekstrakcije domensko nezavisnih ontologija.

Marko Štalmatović, koga posebno interesuju neuronske mreže, kao i semantički veb, kaže da je teško odlučiti se za samo jednu oblast pa preporučuje da se više oblasti spoji u jednu ideju koja bi bila realizovana kroz doktorsku disertaciju.

“Poručio bih svim budućim studentima da se slobodno oslone na profesore koji će da im pomognu i da ih ohrabre. Takođe, da se ne uplaše mačka Pantera, koji voli da iznenadno skoči u krilo tokom predavanja, jer samo želi da se mazi”.


Inteligentni sistemi

Studijski program doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi je osmišljen sa idejom da studentima nakon završenih sudija omogući usavršavanje u nekoj oblasti računarstva, kako bi unapredili ranije stečeno znanje i ovladali metodama i postupcima naučno-istraživačkog rada iz raznih oblasti inteligentnih sistema.

Studenti koji završe doktorske akademske studije na studijskom programu Inteligentni sistemi, postaju osposobljeni da vode istraživanja koja uključuju razne tehnike i tehnologije inteligentnih sistema, kao i da rešavaju kako realne probleme iz prakse, tako i složene probleme u novom ili nepoznatom okruženju.

Konkretni ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi su:

  • unapređenje naučno-istraživačkog i stručnog rada u oblasti inteligentnih sistema na Univerzitetu u Beogradu, kao i u drugim naučno-istraživačkim organizacijama u kojima će raditi budući doktori nauka u ovoj oblasti
  • postizanje vrhunskih naučnih kompetencija i akademskih veština u multidisciplinarnoj oblasti inteligentnih sistema
  • razvoj kreativnih sposobnosti rešavanja problema u oblasti inteligentnih sistema i sposobnosti kritičkog mišljenja
  • produbljivanje znanja u oblasti inteligentnih sistema koje je usklađeno sa savremenim pravcima razvoja ovih sistema u svetu
  • osposobljavanje kadrova da samostalno vode originalna naučna istraživanja i razvijaju nove tehnologije u oblasti inteligentnih sistema

Studijski program doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi razvija kod studenata i kompetencije poput: veština i metoda istraživanja iz oblasti inteligentnih sistema, prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta, sposobnosti objavljivanja istraživačkih radova na nacionalnom i međunarodnom nivou, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja, kao i promovisanja takvih ideja u cilju napretka poslovanja i društva u celini. Uz takve kompetencije, studenti su osposobljeni da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja, kao i da se uključe u međunarodne naučne projekte koji se odnose na razvoj novih tehnologija u oblasti inteligentnih sistema.

Završetkom studija kandidati stiču zvanje: Doktor nauka –  inteligentni sistemi.