On herding cats - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

On herding cats

Autor:
Olivera Tešić
Olivera Tešić

Studirati društvene nauke, najčešće znači baviti se širokim spektrom društvenih tema definisanih u širokim teorijskim okvirima. Pa, kako onda još proširiti um “društvenjaka”?

Kao i svaki drugi, suočiti ga sa novim temama, izazovima, omogućiti mu da se kreće novim putevima, van ustaljenog načina razmišljanja.

Upravo ovakve podsticaje za proširenje uma omogućava studijski program Računarstvo u društvenim naukama. I to ne samo tako što nudi nova znanja koje studenti društvenih nauka mogu savladati, već pre svega načinom na koji se uče sve te nove stvari.

Prvo, za razliku od ustaljenog načina učenja na društvenim fakultetima, na ovom studijskom programu imaćete mnogo prakse, a malo “mudrijaških knjiga”, kako kaže Sofronije.

Drugo, sve (bar u mom slučaju) ispite polagaćete kroz završne projekte u kojima ćete morati primeniti ono što ste u toku predavanja i vežbi naučili.

Treće, i za mene najveće iznenađenje, kada predate projekat, ne znači da će vam profesor reći: ”Dobro, to je za…(pa neka ocena)…”, već će sa vama raditi na tome da iz projekta koji ste radili izvučete maksimum (na primer, na predmetu Računarska analiza društvenih mreža). Takvo, formativno ocenjivanje, za mene je bilo potpuno nepoznat način ocenjivanja.

A, da ne govorim da ćete neke predmete (Računarski podržano učenje, Pravni i etički aspekti IKT…) položiti samo na osnovu zadataka, radionica i studija slučaja na kojima ste tokom semestra radili.

Zašto je bitan način na koji se vrši nastava na ovom studijskom programu?
Pa, zbog čuvanja onih mačaka iz naslova!

Jednu ili čitav čopor, svejedno… mačke ćete najbolje čuvati tako što ćete ih pustiti da rade ono u čemu su nabolje. A, svi znamo da su mačke najbolje u spavanju, predenju, lovu (hmm!), a mogu se i igrati sa vama ako im date zanimljive igračke.

Moje iskustvo sa ovim programom je upravo iskustvo dobro čuvane mačke! Program i profesori podstiču sve kvalitete koje ste, kao “društvenjak”, razvili u toku studiranja: da se lako krećete u apstraktnim pojmovima i ugrađujete ih u teorijske konstrukte, da uvek posmatrate neku pojavu iz više uglova, brzo razlučite bitno od nebitnog, jasno i efektivno prezentujete svoja istraživanja… itd. A, onda vam ovaj program da još mnogo “igračaka” koje vam istraživanja društvenih nauka mogu učiniti lakšim, zanimljivijim, privlačnijim…

Dok budete učili da pravite baze podataka, statističke metode, vizuelizaciju podata ili bilo šta što ste izabrali od ponuđenih predmeta, vaš um će postajati kreativniji, brži, zainteresovaniji… ne samo što ćete naučiti nove stvari, nego ćete dobiti još jednu perspektivu za razumevanje i tumačenje onoga što ste već znali.

A, možda jednog dana budete ponosni na sebe što ste sami napravili bazu i povezali je sa veb aplikacijom koju ste, takođe, sami napravili. Eto, šta uspešno čuvanje mačaka napravi od jednog filozofa :)!

 

“When the mind is employed about a variety of objects it is somehow expanded and enlarged.”

Adam Smith


Računarstvo u društvenim naukama

Studijski program Računarstvo u društvenim naukama osmišljen je kao program u kome bi studenti koji su završili osnovne akademske studije u nekoj od oblasti društvenih nauka (pravne nauke, ekonomske nauke, filozofija, psihologija, sociologija, demografija…), savladali korišćenje savremenih računarskih tehnologija u društvenim naukama. Studenti stečena znanja mogu primeniti uz korišćenje savremenih Internet tehnologija i servisa, raznih softverskih alata, kao i na način koji je obogaćen kvantitativnim analizama.

Potreba za studijskim programom proističe iz činjenice da je sve veća potražnja za stručnjacima iz oblasti društvenih nauka koji u svom poslu intenzivno koriste savremene tehnologije. Ponuda poslova, kretanja na tržištu, kao i trendovi u privredi, društvu, organima državne uprave i drugim javnim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na tu činjenicu. Studije su akreditovane za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku.

Završetkom studija kandidati stiču akademski naziv Master računarstva u društvenim naukama.