Пут светлости од Великог праска и метрологијe појединачних молекула до основа високо технолошких компанија - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Пут светлости од Великог праска и метрологијe појединачних молекула до основа високо технолошких компанија

Autor:
Проф. др Брана Јеленковић и проф. др Бранко Коларић
Проф. др Брана Јеленковић и проф. др Бранко Коларић

Фасцинација људи са светлошћу и њеним особинама почела је још у предскозорје људске цивилизације, прво кроз уметност и религију а касније кроз науку. Биофотоника представља најлепши и најразвијенији део научног истраживања светлости које је започео још пре 300 година велики Њутн.

Биофотоника је наука која се бави генерисањем, простирањем и детектовањем фотона који интерагују са биомолекулима и ткивима. Те интеракције нам омогућавају да сазнамо и контролишемо материју на наноскопском нивоу као и да је мењамо и модификујемо помоћу светлости.

Најважније гране биофотонике су оптика и биомиметика живог света, неуро-фотоника, квантна биоинформатика, оптичка манипулација молекула и ћелија, микро- и нанофлуидика, плазмоника и наноаналитика (спектроскопија појединачних молекула).

Биофотоника има потенцијал за развој технологија које ће значајно да унапреде дијагностику у медицини и биотехнологијама користећи абсорпцију, емисију, еластично и нееластично расејање фотона на ткивима. Такође, користећи методе биофотонике могуће је мерити, пратити, контролисати и модификовати биолошке и биомедицинске процесе на нивоу једног молекула или једне ћелије. Познавајући значај фотона за биомедицину и разумевајући информације које му фотони преносе, биофотоничар има дубоко разумевање о самој материји.

Биофотоника, изразито мултидициплинарна, омогућава интеракцију са истраживачима различитих профила, а тиме и стално и непосредно учење блиско повезаног али новог и корисног. Тако наука о биофотоници налази све више примена у дијагностици, фотодинамичкој терапији, биотехнологији, биомедицинском истраживању и развоју.

И на крају посао. Број startup компанија у биотехнологијама је у порасту. У њима има физичара, хемичара, биолога и имунолога. Примене нових револуционарних технологија биофотонике отварају неслућене могућности за напредак.
Биофотоника

Биофотоника је интердисциплинарна научна област која се бави изучавањем интеракција између електромагнетног зрачења и материје и развијањем оптичких метода за проучавање особина живих система. Биофотоника обједињује технологије за стварање, манипулацију и детекцију фотона, које се традиционално развијају у оквиру физике, електротехнике и оптоелектронике, и користи природне процесе као што су апсорпција, емисија и расејање светлости, које се традиционално изучавају у оквиру физичке хемије, како би се окарактерисале физичко-хемијске особине живих система и утврдиле молекуларне основе биолошких процеса.

Циљ програма докторских студија Биофотоника је да образује нову генерацију стручњака који својим знањем могу да превазиђу традиционално постојеће границе између физике, хемије, биологије, медицине, фармације и инжењерства у циљу бољег разумевању фундаменталних биолошких механизама који су директно значајни за здравље људи.

На студијском програму Биофотоника студенти се усавршавају за примену техника оптичке микроскопије и спектоскопије у биомедицинским истраживањима, медицинској дијагностици и фармацији. Студенти превазилазе постојеће границе између физике, хемије, биологије, медицине, фармације и инжењерства што води бољем разумевању фундаменталних биолошких механизама који су директно значајни за здравље људи.

Завршетком студија кандидати стичу звање: Доктор наука –  биофотоника.