Šta jedna FDU-ovka radi u IT startapu i kakve to veze ima sa Računarstvom? - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Šta jedna FDU-ovka radi u IT startapu i kakve to veze ima sa Računarstvom?

Autor:
Kristina Nikolić
Kristina Nikolić

Poslednje istraživanje IKT scene u Srbiji, pored prikaza slike i prilike rastućih trendova u ovom sektoru, donosi nam i podatke da je od nedavno izvoz softvera u Srbiji nadmašio izvoz malina i kukuruza. Izvesno je da smo pre nekog vremena dospeli do tačke u kojoj potražnja za IT stručnjacima premašuje ponudu na tržištu rada te tako danas Srbiji nedostaje 30.000 IT stručnjaka iz najrazličitijih oblasti i disciplina. Da li je ovo tržišna prilika za društvenjake i za sve one koji ne bi da kodiraju, a ipak bi da budu deo digitalne revolucije? Inspiraciju možemo potražiti u karijernoj priči jednog društvenjaka kao IT preduzetnika na multidisciplinarnom studijskom programu Računarstvo u društvenim naukama.

photo source: www.pexels.com

Čemu multidisciplinarnost i kako je to povezano sa temom?

Kada sam davne 2011. godine, kao studentkinja završne godine Menadžmenta i produkcije u kulturi na Fakultetu dramskih umetnosti (FDU), zajedno sa grupom studenata drugih fakulteta pokrenula Strawberry energy, jedno od glavnih pitanja sa kojim sam se gotovo svakodnevno susretala bilo je:

“Šta jedna FDU-ovka, društvenjak radi u IT startapu?”

Oslanjajući se na svoju intuiciju i uspešne primere koje sam nalazila na Internetu, govorila sam o prednostima postojanja multidisciplinarnih timova, sagledavanja i rešavanja problema primenom različitih perspektiva i  disciplina i širokog spektra znanja jednog takvog tima. Nisam imala godine radnog iskustva da to dokažem. Međutim, verovala sam da ukoliko ne želimo samo da izvršavamo nešto što nam neko treći servira kao zahtev, već želimo da stvaramo nešto istinski inovativno i kreativno što donosi vrednost i promenu u društvu, potrebni su nam osposobljeni multidisciplinarni timovi i njihovi uvidi iz spektra od emirijskih do egzaktnih saznanja.

Četiri i po godine od mog stupanja u Strawberry, jednog popodneva kada smo proslavljali bitan međunarodni uspeh naše firme, proletela mi je misao da sam kao u kakvoj igrici napravila čitav jedan krug – od inicijalne ideje i skica do gotovog proizvoda na tržištu, oformljenog tima i prvih ozbiljnih zarada i investicija. Osetila sam da je vreme da se vratim školskoj klupi i nađem način da i kroz formalni sistem obrazovanja zaokružim svoju priču društvenjaka u IT sektoru. Skrolujući svoj Feed na Facebook-u ugledala sam oglas za Upis prve generacije novog studijskog programa Računarstvo u društvenim naukama. Već po nazivu programa nisam imala sumnje šta je moj naredni korak.

 

Susret svetova – društvenjaci i računarstvo

Studije su prošle brzo i bez većih poteškoća. Na samom početku ono što mi se posebno svidelo bila mogućnost biranja izbornih predmeta iz širokog spektra disciplina. Tako, studenti mogu program da prilagode svojim potrebama i željama i da pored dva obavezna predmeta (Savremene računarske tehnologije i Kvantitativno modeliranje u društvenim naukama) izaberu još dodatna tri. Odlučila sam se za IKT i Održivi razvoj, Računarsku analizu društvenih mreža i Tehnološki podržano učenje. Sastavila sam svoje izborne predmete tako da meni blisku oblast održivog razvoja dodatno produbim, da moju ljubav prema komunikacijama i društvenim mrežama unapredim novim alatima za analizu i da za kraj kroz treći predmet – računarski podržano učenje, zakoračim u novu temu i nekako je povežem sa svojim dosadašnjim znanjem i profesionalnim iskustvom. Tako su se stvari i odvijale, budući da sam za master rad izabrala da radim na temi iz tog predmeta pod budnim i strpljivim okom mentora dr Vladana Devedžića, inače doktora elektrotehnike i koordinatora čitavog master programa.

Izborom teme: “Računarski podržano učenje i stvaranje novih personalnih okruženja za učenje u gradovima budućnosti” spojila sam informalno e-učenje, IKT i pametne gradove. Pisala sam o iskustvenom e-učenju služeći se mobilnim i Web aplikacijama, a kroz praktični rad prikazala sam proces izrade jednog takvog softverskog rešenja iz ugla vođe projektnog tima. Sam proces istraživanje teme, rada na master tezi i pisanja rada bio je priličan izazov za mene. Za društvenjaka koji je u svojoj oblasti napisao mnogo seminarskih radova i članaka, istraživanje i pisanje na granici sa računarskim naukama bilo je udar na moj dotadašnji način rada, stil pisanja, ali i na moje samopouzdanje. Srećom, dobrim pedagoškim pristupom kao i posvećenošću i upornošću mog mentora, mog master rad je na kraju čitavog tog procesa zadovoljio najviše standarde.

I pored brojnih iteracija rada, nebrojenih komentara i mnogih neprospavanih noći, kada sam se pitala da li istraživački proces zapravo ima smisla, sama odbrana rada donela je očekivanu satisfakciju sa obe strane katedre. Čini mi se da smo bili ponosni. Članovi komisije sa sveobuhvatnim rezultatom, ja na sebe što sam se uhvatila u koštac sa zahtevnom temom, a mentor jer se “izborio” sa mnom, društvenjakom i otkrio mi čitav novi svet koji može dalje da istražuje i unapređuje.


Računarstvo u društvenim naukama

Studijski program Računarstvo u društvenim naukama osmišljen je kao program u kome bi studenti koji su završili osnovne akademske studije u nekoj od oblasti društvenih nauka (pravne nauke, ekonomske nauke, filozofija, psihologija, sociologija, demografija…), savladali korišćenje savremenih računarskih tehnologija u društvenim naukama. Studenti stečena znanja mogu primeniti uz korišćenje savremenih Internet tehnologija i servisa, raznih softverskih alata, kao i na način koji je obogaćen kvantitativnim analizama.

Potreba za studijskim programom proističe iz činjenice da je sve veća potražnja za stručnjacima iz oblasti društvenih nauka koji u svom poslu intenzivno koriste savremene tehnologije. Ponuda poslova, kretanja na tržištu, kao i trendovi u privredi, društvu, organima državne uprave i drugim javnim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na tu činjenicu. Studije su akreditovane za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku.

Završetkom studija kandidati stiču akademski naziv Master računarstva u društvenim naukama.