Six Degrees of Separation - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Six Degrees of Separation

Autor:
Оливера Тешић
Оливера Тешић

Теорија о шест степени раздвајања објашњава како је могуће повезати се са било којом особом на свету преко само шест посредника. Између мене и неког рибара у Патагонији стоји познанство са само шест људи. Да ли је наш свет заиста тако мали?

Уколико вам се чини да сте већ негде чули термине “шест степени раздвајања” или “феномен малог света”, то је вероватно зато што су постали део популарне културе захваљујући представи “Шест степени раздвајања” коју је написао познати амерички драмски писац John Guare, а према којој је 1993. године снимљен истоимени филм.

Ипак, да до било ког од више од седам милијарди људи на свету можемо доћи у шест корака? Чини се мало вероватно! Да ли ова идеја има упориште у научним доказима или је само један урбани мит?

Од почетка XX века, када се први пут појавила у литератури (новела Ланац мађарског писаца Frigyes Karinthy), било је неколико покушаја да се ова идеја докаже. Најпознатији је, свакако, експеримент чувеног, контроверзног психолога С. Милграма. Од 300 писама која је требало послати преко познаника непознатом брокеру у Бостон, она која су успешно достављена, испоручена су, у просеку, преко шест посредника.

Ови резултати често наводе као први доказ теорије о шест степени раздвајања, а сличан експеримент је поновљен је 2003. године. Ипак, ови докази се доводе у питање јер већина писама (мејлова у експерименту из 2003.) није стигла на задату адресу. И, наравно, можемо се запитати: Зашто већина пошиљки није стигла? Или, шта је то што разликује успешне од неуспешних пошиљки?

Али, два научника (математичар Steven Strogatz и социолог Duncan J. Watts) су се питали:

Зашто су успешне пошиљке путовале у просеку преко тако малог броја посредника?

Више о њиховом раду на ову тему и томе како су их цврчци инспирисали да објасне теорију о шест степени раздвајања можете видети у овом занимљивом документарцу.

Њихова истраживања су показала да је теорија о шест степени раздвајања могућа захваљујући одређеним карактеристикама мрежа. Било да посматрате комуникацију између људи, цврчака, односе између аеродрома или начина на који неурони у мозгу повезани синапсама, уколико их посматрате као мреже, за њих важе одређене законитости. А, кратка просечна путања између актера мреже повезана је са груписањем (кластеровањем) актера , а везе између ових група много скраћују путању између чланова мреже.

Више о мрежама, принципима на којима функционишу и начину на који се анализирају, можете научити у оквиру мастер студијског програма Рачунарство у друштвеним наукама, на изборном предмету Рачунарска анализа друштвених мрежа. Када добијете потребна знања о мрежама и искористите већ стечена из друштвених наука, пронаћи ћете и неколико одговора на питање: Зашто већина пошиљки није успешно стигла на одредиште?

Оно што из искуства знам је да ћете врло брзо анализирати сопствене мреже (на Facebook-у, Twitter-у или LinkedIn-у) да видите колико је за вас мали или велики свет.
Рачунарство у друштвеним наукама

Студијски програм Рачунарство у друштвеним наукама осмишљен је као програм у коме би студенти који су завршили основне академске студије у некој од области друштвених наука (правне науке, економске науке, филозофија, психологија, социологија, демографија…), савладали коришћење савремених рачунарских технологија у друштвеним наукама. Студенти стечена знања могу применити уз коришћење савремених Интернет технологија и сервиса, разних софтверских алата, као и на начин који је обогаћен квантитативним анализама.

Потреба за студијским програмом проистиче из чињенице да је све већа потражња за стручњацима из области друштвених наука који у свом послу интензивно користе савремене технологије. Понуда послова, кретања на тржишту, као и трендови у привреди, друштву, органима државне управе и другим јавним институцијама, недвосмислено указују на ту чињеницу. Студије су акредитоване за извођење на српском и енглеском језику.

Завршетком студија кандидати стичу академски назив Мастер рачунарства у друштвеним наукама.