Filolozi digitalnog doba - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Filolozi digitalnog doba

Autor:

Pre skoro pola veka na Univerzitetu u Beogradu su počele da se organizuju studije iz multidisciplinarnih i interdisciplinarnih naučnih oblasti. Danas se ove master i doktorske studije izdvajaju po tome što uz tradicionalan i temeljan pristup, prate savremene potrebe u obrazovanju i uspešno osposobljavaju nove generacije studenata. Poslednjih godina ove studije su sve popularnije kod svršenih studenata Filološkog fakulteta, koji žele dodatno akademsko usavršavanje u oblastima specifičnim za digitalnog doba.

U realizaciji studijskih programa na ovim studijama učestvuju nastavnici i saradnici različitih fakulteta i instituta pri Univerzitetu u Beogradu, što uz kontinuiranu razmenu znanja iz različitih oblasti ove studije čini još bogatijim. Poslednjih godina ove studije su sve popularnije kod svršenih studenata Filološkog fakulteta, čiji je cilj akademsko usavršavanje u savremenim oblastima.

Jedan od njih je i Vladimir Parezanović, diplomirani filolog koji je završio master studije na studijskom programu Računarstvo u društvenim naukama.

„Master studije iz Računarstva sam upisao sa željom da dopunim svoja dosadašnja znanja i steknem nova, što bi moglo da mi donese nove perspektive za nalaženje posla. Ove master studije predstavljale su izuzetno iskustvo ispunjeno kolegijalnošću (ne samo studenata, već i profesora kao i zaposlenih u službi), ali i korisnim predavanjima u vezi sa temama za koje sam bio zainteresovan. Nakon ovog iskustva se osećam akademski bogatije i potpunije.“

Ljudmila Petković, diplomirana filološkinja želela je da nakon završetka osnovnih akademskih studija produbi postojeća znanja iz informatike, a da se pritom ne udalji od prethodne lingvističke „matrice“ iz koje je ponikla.

“Sasvim slučajno sam otkrila da u Beogradu postoji interdisciplinarni master program Računarstvo u društvenim naukama, koji pokriva široku paletu dostupnih naučnih oblasti, prilagođenih prethodnom akademskom profilu studenta (informatika, ekonomija, statistika, lingvistika, demografija, kriminalistika itd). Tokom pohađanja ovih studija, imala sam priliku da steknem uvid u neke od prethodno navedenih disciplina, zahvaljujući velikoj stručnosti predavača koji su uvek bili otvoreni za komunikaciju i rešavanje bilo kakvih nedoumica. Program je koncipiran tako da se student konstantno podstiče na istraživački rad, uz intenzivnu primenu informaciono-komunikacionih tehnologija za potrebe realizacije projekata iz neke branše društvenih nauka, što čini čitav studijski proces kreativnijim. Isto tako, organizatori i profesori na Računarstvu u društvenim naukama su se potrudili da studente nauče brojnim informatičkim veštinama na jedini mogući i efikasni način – kroz praksu. Najzad, na mene je najveći utisak ostavila upravo činjenica da sam za vrlo kratko vreme razvila određeni set novih veština uz pomoć baza podataka, programiranja, statističkih proračuna, vizualizacije i mnogih drugih modernih i važnih računarskih tehnika kojima se može ovladati na ovom programu.”

Rukovodilac studijskog programa, prof. dr Vladan Devedžić, ističe u svom tekstu da na ovaj studjiski program dolaze kandidati sa različitih fakulteta i obično sa različitim predznanjima. “Mnogi se unapred pitaju da li će biti u mogućnosti da savladaju materiju, jer nisu ranije slušali računarske predmete na fakultetu. Lično, mislim da u tome i jeste stvar – ako pustite da budete ono što jeste, ako želite da radite ono za šta ste se inače školovali, pa čak i ako želite tu nešto da promenite, Računarstvo u društvenim naukama nudi svojevrstan katalizator za tako nešto”.

Da se društvene nauke i računarstvo itekako dopunjuju pokazalo je i iskustvo Jovane Stanković, profesorke srpskog jezika iz Požarevca. U nedostatku stalnog zaposlenja, sve manjeg broja đaka u školi i željom da nastavi sa svojom akademskom karijerom, Jovana je upisala master isti ovaj studijski program.

„Slušajući predavanja profesora Devedžića o TELu i Blumovoj taksonomiji koju smo učili i na fakultetu, ponovo sam se osetila kao profesor. Ali kao profesor 21. veka koji će pokušati da savremenim tehnologijama osavremeni nastavu i uključi učenike u nastavni proces. Na master studijama naučila sam osnove statistike i rad u SPSS-u, odbranila studiju slučaja koristeći se metodama predviđanja i odlučivanja, upoznala se sa analizom društvenih mreža i sada radim na master radu. Verujem da će se svako pronaći u nekoj od oblasti koja ga na ovom programu bude interesovala.“

Krajem juna objavljeni su konkursi za upis na ovaj i ostale studijske programe master i doktorskih akademskih studija pri Univerzitetu u Beogradu u školskoj 2019/20. godini.


Računarstvo u društvenim naukama

Studijski program Računarstvo u društvenim naukama osmišljen je kao program u kome bi studenti koji su završili osnovne akademske studije u nekoj od oblasti društvenih nauka (pravne nauke, ekonomske nauke, filozofija, psihologija, sociologija, demografija…), savladali korišćenje savremenih računarskih tehnologija u društvenim naukama. Studenti stečena znanja mogu primeniti uz korišćenje savremenih Internet tehnologija i servisa, raznih softverskih alata, kao i na način koji je obogaćen kvantitativnim analizama.

Potreba za studijskim programom proističe iz činjenice da je sve veća potražnja za stručnjacima iz oblasti društvenih nauka koji u svom poslu intenzivno koriste savremene tehnologije. Ponuda poslova, kretanja na tržištu, kao i trendovi u privredi, društvu, organima državne uprave i drugim javnim institucijama, nedvosmisleno ukazuju na tu činjenicu. Studije su akreditovane za izvođenje na srpskom i engleskom jeziku.

Završetkom studija kandidati stiču akademski naziv Master računarstva u društvenim naukama.