Roger Waters i Inteligentni sistemi - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Roger Waters i Inteligentni sistemi

Autor:
Prof. dr Vladan Devedžić
Prof. dr Vladan Devedžić

Bio je 9. juni 2018. U 23:03 moj dragi prijatelj i nekadašnji student Milan Stanković, sada jako uspešan poslovni čovek u Parizu i izuzetno cenjeno ime u svetu Inteligentnih sistema, poslao mi je preko WhatsApp-a ovo:

Ovu kratku prepisku sam preneo bez modifikacija. Dan kasnije dobio sam od Milana i par video klipova sa koncerta Guns ‘n’ Roses. Nikada ranije nisam Milana doživljavao kao nekog ko ide po koncertima, pa sam ga upitao otkud sad sve to. Odgovor je bio: Počeli da dolaze ljudi, prave koncerte, tako se nešto sklopilo, a i baš mi je leglo u ovom periodu…

Tokom 2013. posvetio sam sva svoja predavanja na redovnim studijama na FON-u legendarnom Dark Side-u, jer je tada bila 40-godišnjica njegovog objavljivanja. Među studentima je tada bio i Igor, sada student Inteligentnih sistema. Odmah mi je bilo jasno da i on jako voli Pink Floyd. Igor je bio neko ko mi je uputio jedan od najvećih komplimenata za moj nastavnički rad: Zašto vi nama ne držite više predavanja? Bio sam jako, jako srećan i ponosan zbog toga. Još mi je draže bilo kad su on i njegov drugar Slavko poželeli da rade diplomski rad pod mojim mentorstvom. Napravili su za diplomski sjajnu aplikaciju u kojoj kad čujete neku pesmu možete samo da kliknete na jedno dugme na ekranu svog telefona i začuće se neka druga pesma “u tom fazonu”.

“Pa šta?” Evo šta: Igor i Slavko su napravili tu aplikaciju koristeći tehnike veštačke inteligencije i mašinskog učenja, nešto što je danas jako popularno i što je jedna od najvažnijih stvari koje pokriva studijski program Inteligentni sistemi. U daljoj komunikaciji sa Igorom shvatio sam da je zainteresovan za inteligentne softverske tehnike i predložio mu da se priključi našem studijskom programu. Da, žao mi je što i Slavko nije iskazao interesovanje za Inteligentne sisteme, jer su obojica sjajni programeri i izuzetno kreativni… Ali je onda Igor u celu priču uvukao i Nikolu, svog drugara iz škole koji je završio Biološki fakultet i tamo takođe radio nešto što je vezano za mašinsko učenje. Wow!

Nakon jednog predavanja koje sam im održao na Inteligentnim sistemima otišli smo sva trojica na pivo i imali smo jako lep razgovor i o našem studijskom programu, a i o muzici. Nimalo slučajno, čim sam otkrio da je Roger Waters izdao svoj sjajni poslednji solo album, Is This the Life We Really Want?, javio sam Igoru. Kapira on Roger-a. A i stalno nešto petlja sa muzikom, što iz ličnog zadovoljstva, što iz programerskih razloga. Mislim da bi bilo sjajno da nam se pruži prilika da odemo zajedno na neki novi koncert Roger-a Waters-a. A možda da tom prilikom uvučemo i Milana u priču 🙂

A tu je i Marko, iz Igorove i Nikoline generacije studenata Inteligentnih sistema. Na poslednjem predavanju koje sam im održao tokom prethodne školske godine, popričao sam sa Markom i Igorom o njihovim utiscima o našem studijskom programu. Imali jako korisne komentare i sugestije za poboljšanje programa. Odmah sam sve to usvojio i već sa ostalim nastavnicima na Inteligentnim sistemima krenuo u implementaciju tih ideja – studenti naredne generacije biće u prilici da čuju malo izmenjena predavanja. Nedavno sam čuo da se u univerzitetskom svetu u inostranstvu to zove co-creation.


Inteligentni sistemi

Studijski program doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi je osmišljen sa idejom da studentima nakon završenih sudija omogući usavršavanje u nekoj oblasti računarstva, kako bi unapredili ranije stečeno znanje i ovladali metodama i postupcima naučno-istraživačkog rada iz raznih oblasti inteligentnih sistema.

Studenti koji završe doktorske akademske studije na studijskom programu Inteligentni sistemi, postaju osposobljeni da vode istraživanja koja uključuju razne tehnike i tehnologije inteligentnih sistema, kao i da rešavaju kako realne probleme iz prakse, tako i složene probleme u novom ili nepoznatom okruženju.

Konkretni ciljevi studijskog programa doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi su:

  • unapređenje naučno-istraživačkog i stručnog rada u oblasti inteligentnih sistema na Univerzitetu u Beogradu, kao i u drugim naučno-istraživačkim organizacijama u kojima će raditi budući doktori nauka u ovoj oblasti
  • postizanje vrhunskih naučnih kompetencija i akademskih veština u multidisciplinarnoj oblasti inteligentnih sistema
  • razvoj kreativnih sposobnosti rešavanja problema u oblasti inteligentnih sistema i sposobnosti kritičkog mišljenja
  • produbljivanje znanja u oblasti inteligentnih sistema koje je usklađeno sa savremenim pravcima razvoja ovih sistema u svetu
  • osposobljavanje kadrova da samostalno vode originalna naučna istraživanja i razvijaju nove tehnologije u oblasti inteligentnih sistema

Studijski program doktorskih akademskih studija Inteligentni sistemi razvija kod studenata i kompetencije poput: veština i metoda istraživanja iz oblasti inteligentnih sistema, prilagođavanja procesa istraživanja uz neophodan stepen akademskog integriteta, sposobnosti objavljivanja istraživačkih radova na nacionalnom i međunarodnom nivou, kritičke analize, procene i sinteze novih i složenih ideja, kao i promovisanja takvih ideja u cilju napretka poslovanja i društva u celini. Uz takve kompetencije, studenti su osposobljeni da samostalno rešavaju praktične i teorijske probleme i organizuju i ostvaruju razvojna i naučna istraživanja, kao i da se uključe u međunarodne naučne projekte koji se odnose na razvoj novih tehnologija u oblasti inteligentnih sistema.

Završetkom studija kandidati stiču zvanje: Doktor nauka –  inteligentni sistemi.