Najstariji master program Studija pri Univerzitetu slavi dve decenije postojanja - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Najstariji master program Studija pri Univerzitetu slavi dve decenije postojanja

Autor:
Andrijana Lazarević
Andrijana Lazarević

Prva predavanja te 2001. godine počinju da se izvode u okviru master akademskih studija pod nazivom „State Management and Humanitarian Affairs” (Upravljanje državom i humanitarne aktivnosti). Prepoznajući značaj povezivanja sa drugim univerzitetima i u želji da studentima omogući inostrano iskustvo u studiranju, rukovodilac programa, profesor. dr Zoran Krstić ostvaruje saradnju sa Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom „La Sapienza“ u Rimu što je studentima ali i predavačima omogućilo mobilnost na tri pomenuta Univerziteta.

Master akademske studije iz multidisciplinarnih naučnih oblasti organizuju se na Univerzitetu u Beogradu od 2001. godine.

Prva predavanja te 2001. godine počinju da se izvode u okviru master akademskih studija pod nazivom „State Management and Humanitarian Affairs” (Upravljanje državom i humanitarne aktivnosti). Prepoznajući značaj povezivanja sa drugim univerzitetima i u želji da studentima omogući inostrano iskustvo u studiranju, rukovodilac programa, profesor. dr Zoran Krstić ostvaruje saradnju sa Univerzitetom u Sarajevu i Univerzitetom „La Sapienza“ u Rimu što je studentima ali i predavačima omogućilo mobilnost na tri pomenuta Univerziteta.

Od 2009. godine, usled bolonjskih reformi, mobilnost više nije bila moguća u pomenutom formatu ali je sadržaj programa ostao multidisciplinaran i prilagođen novim društveno-političkim i međunarodnim okolnostima uz adekvatan naslov “European and International Policies and Crisis Management” (Evropska i međunarodna politika i upravljanje krizom) i nastavlja da se izvodi i na srpskom i na engleskom jeziku.

Od 2015. godine, inovirani program savremenog sadržaja  koji odgovara aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima, dobija nov naziv „European Politics and Crisis Management“ (Evropska politika i upravljanje krizama).

Studenti master programa Evropska politika i upravljanje krizama tako dobijaju priliku da slušajo o:

  • Izgradnji institucija i evropskim integracijijama, sa posebnim osvrtom na evrointegracije Zapadnog Balkana;
  • Migracijama i upravljanju krizama;
  • Međunarodnim organizacijama i mirovni pregovorima;
  • Ustavu i kriznom stanju;
  • Značaju geografije za međunarodne odnose, ali i da steknu praktična znanja iz oblasti pisanja i upravljanja projektima zahvaljujući kursu „Strateški razvoj i upravljanje projektima“.

Od osnivanja do danas, aktuelnosti master programa doprineli su master radovi izuzetnog naučno-istraživačkog kvaliteta iz različitih oblasti. Više od 120 studenata odbranilo je svoje master teze na najrazličitije teme poput: „Principle of Subsidiarity within the European Union“ , „Migrant Crisis as a Challenge of Societal Security in the European Union“ „Climate Change as a Global Challenge with Implications for Sustainable Development: Case Study of Norway and Serbia“; „Uticaj balkanske migrantske rute na promenu politike Evropske Unije u zaštiti njenih spoljnih granica“; „Perspektive institucionalnog redefinisanja Evropske unije“; „Analiza napretka Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj Uniji od 2009. do 2017.“ itd…

Kao što se može primetiti iz ove kratke retrospektive prethodnih 20 godina uspešnog obrazovanja 20 generacija sa zvanjem master evropskih studija, master program Evropska politika i upravljanje krizama je pokazao da je inovativnost, aktuelnost i prilagodljivost sadržaja programa novim dešavanja na svetskom nivou, ono što je programu i njegovim studentima posebno daje na kvalitetu.

Master ostaje inovativan i u ovim izazovnim vremenima te će svojim studentima omogućiti onlajn predavanja preko platforme ZOOM, na srpskom i engleskom jeziku.

Uz veliki broj predavača, iz akademske zajednice ali i prakse, simulacije  i debate, nastojaćemo da i novoj i svim sledećim generacijama studenata ponudimo kvalitetan i sveobuhvatan program za dalje profesionalno napredovanje.

Nastojaćemo da i sa novim generacijama studenta potvrđujemo pretpostavku da je svaka kriza zapravo prostor za napredak!

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu multidisciplinarnih master studija organizuje se do 9. oktobra 2020. godine. Sve informacije o uslovima upisa na master studije Evropska politika i upravljanje krizama možete pronaći ovde.


Evropska politika i upravljanje krizama

Studijski master program Evropska politika i upravljanje krizama (engl. European Politics and Crisis Management) je inovirani program savremenog sadržaja koji odgovara aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima. Program je osmišljen na način da se studentima obezbedi neophodna priprema za profesionalno angažovanje u nacionalnim, regionalnim i međunarodnim institucijama – evropskim i međunarodnim politikama u kontekstu upravljanja, kontrolisanja i rešavanja kriza.

U okviru studijskog programa Evropska politika i upravljanje krizama studentima se pružaju znanja iz oblasti evropskih integracija i upravljanja, kontrolisanja i rešavanja kriza. Program odgovara aktuelnim socijalnim, političkim i ekonomskim okolnostima i obezbeđuje neophodnu pripremu za profesionalno bavljenje evropskim i međunarodnim politikama u kontekstu upravljanja rizicima i kriznim situacijama. U skladu sa tim, svrha ovog master programa je da studenti budu pre svega osposobljeni za delovanje na praktičnom i preventivnom planu.

Završetkom studija kandidati stiču naučni naziv Master evropskih studija.