Најстарији мастер програм Студија при Универзитету слави две деценије постојања - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Најстарији мастер програм Студија при Универзитету слави две деценије постојања

Autor:
Андријана Лазаревић
Андријана Лазаревић

Прва предавања те 2001. године почињу да се изводе у оквиру мастер академских студија под називом „State Management and Humanitarian Affairs” (Управљање државом и хуманитарне активности). Препознајући значај повезивања са другим универзитетима и у жељи да студентима омогући инострано искуство у студирању, руководилац програма, професор. др Зоран Крстић остварује сарадњу са Универзитетом у Сарајеву и Универзитетом „La Sapienza“ у Риму што је студентима али и предавачима омогућило мобилност на три поменута Универзитета.

Мастер академске студије из мултидисциплинарних научних области организују се на Универзитету у Београду од 2001. године.

Прва предавања те 2001. године почињу да се изводе у оквиру мастер академских студија под називом „State Management and Humanitarian Affairs” (Управљање државом и хуманитарне активности). Препознајући значај повезивања са другим универзитетима и у жељи да студентима омогући инострано искуство у студирању, руководилац програма, професор. др Зоран Крстић остварује сарадњу са Универзитетом у Сарајеву и Универзитетом „La Sapienza“ у Риму што је студентима али и предавачима омогућило мобилност на три поменута Универзитета.

Од 2009. године, услед болоњских реформи, мобилност више није била могућа у поменутом формату али је садржај програма остао мултидисциплинаран и прилагођен новим друштвено-политичким и међународним околностима уз адекватан наслов “European and International Policies and Crisis Management” (Европска и међународна политика и управљање кризом) и наставља да се изводи и на српском и на енглеском језику.

Од 2015. године, иновирани програм савременог садржаја  који одговара актуелним социјалним, политичким и економским околностима, добија нов назив „Еuropean Politics and Crisis Management“ (Европска политика и управљање кризама).

Студенти мастер програма Европска политика и управљање кризама тако добијају прилику да слушајо о:

  • Изградњи институција и европским интеграцијијама, са посебним освртом на евроинтеграције Западног Балкана;
  • Миграцијама и управљању кризама;
  • Међународним организацијама и мировни преговорима;
  • Уставу и кризном стању;
  • Значају географије за међународне односе, али и да стекну практична знања из области писања и управљања пројектима захваљујући курсу „Стратешки развој и управљање пројектима“.

Од оснивања до данас, актуелности мастер програма допринели су мастер радови изузетног научно-истраживачког квалитета из различитих области. Више од 120 студената одбранило је своје мастер тезе на најразличитије теме попут: „Principle of Subsidiarity within the European Union“ , „Migrant Crisis as a Challenge of Societal Security in the European Union“ „Climate Change as a Global Challenge with Implications for Sustainable Development: Case Study of Norway and Serbia“; „Утицај балканске мигрантске руте на промену политике Европске Уније у заштити њених спољних граница“; „Перспективе институционалног редефинисања Европске уније“; „Анализа напретка Републике Србије у процесу приступања Европској Унији од 2009. до 2017.“ итд…

Као што се може приметити из ове кратке ретроспективе претходних 20 година успешног образовања 20 генерација са звањем мастер европских студија, мастер програм Европска политика и управљање кризама је показао да је иновативност, актуелност и прилагодљивост садржаја програма новим дешавања на светском нивоу, оно што је програму и његовим студентима посебно даје на квалитету.

Мастер остаје иновативан и у овим изазовним временима те ће својим студентима омогућити онлајн предавања преко платформе ZOOM, на српском и енглеском језику.

Уз велики број предавача, из академске заједнице али и праксе, симулације  и дебате, настојаћемо да и новој и свим следећим генерацијама студената понудимо квалитетан и свеобухватан програм за даље професионално напредовање.

Настојаћемо да и са новим генерацијама студента потврђујемо претпоставку да је свака криза заправо простор за напредак!

Пријављивање кандидата за упис на прву годину мултидисциплинарних мастер студија организује се до 9. октобра 2020. године. Све информације о условима уписа на мастер студије Европска политика и управљање кризама можете пронаћи овде.
Европска политика и управљање кризама

Студијски мастер програм Европска политика и управљање кризама (енгл. European Politics and Crisis Management) је иновирани програм савременог садржаја који одговара актуелним социјалним, политичким и економским околностима. Програм је осмишљен на начин да се студентима обезбеди неопходна припрема за професионално ангажовање у националним, регионалним и међународним институцијама – европским и међународним политикама у контексту управљања, контролисања и решавања криза.

У оквиру студијског програма Европска политика и управљање кризама студентима се пружају знања из области европских интеграција и управљања, контролисања и решавања криза. Програм одговара актуелним социјалним, политичким и економским околностима и обезбеђује неопходну припрему за професионално бављење европским и међународним политикама у контексту управљања ризицима и кризним ситуацијама. У складу са тим, сврха овог мастер програма је да студенти буду пре свега оспособљени за деловање на практичном и превентивном плану.

Завршетком студија кандидати стичу научни назив Мастер европских студија.