Pola veka studija koje spajaju više naučnih disciplina - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Pola veka studija koje spajaju više naučnih disciplina

Autor:
Dragana Jokić-Stamenković - Politika
Dragana Jokić-Stamenković - Politika

Nova generacija naučnika sa znanjem koje povezuje prirodne, medicinske i tehničke nauke potrebni su u biomedicini, dijagnostici i biotehnologiji.

Istraživanje terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti u savremenom svetu studentima Univerziteta u Beogradu omogućeno je na master akademskim studijama. Na drugom master programu uče o ulozi religije u savremenom društvu, ali i u evropskim i svetskim integracijama. Akademcima koji su završili osnovne studije iz društvenih nauka, kao što su diplomirani pravnici, ekonomisti, filozofi, psiholozi, UB nudi master program Računarstvo u društvenim naukama, osmišljen da im da dodatna znanja iz računarstva, sve potrebnija i u ovim profesijama.

Sva ova dodatna znanja na najstarijem univerzitetu u zemlji studentima su ponuđena u okviru takozvanih multidisciplinarnih studija, koje su sve popularnije s tehnološkim razvojem. I dok ostali univerziteti u zemlji, pa i u mnogim delovima sveta uopšte i nemaju formiranu ponudu znanja iz više spojenih naučnih disciplina, UB se diči višedecenijskom tradicijom takvih master i doktorskih studija. Kako ističe prof. dr Petar Marin, prorektor za nauku UB, ovaj univerzitet će za koji mesec obeležiti tačno 50 leta otkako je, na predlog Prirodno-matematičkog i Medicinskog fakulteta, Savet UB doneo odluku o osnivanju Centra za multidisciplinarne studije. On nudi posebne programe koji se ne izučavaju u okviru fakulteta. U početku su spajali samo nekoliko naučnih oblasti i rezultirali su izradom doktorskih disertacija iz biofizike, ili biomedicinskog inženjerstva i tehnologija, dok se danas, pet decenija kasnije, organizuje deset master i pet doktorskih multidisciplinarnih programa. Marin najavljuje da će ih biti i više jer se neki programi nalaze u postupku akreditacije, a prave ih po ugledu na one koji postoje na inostranim univerzitetima, ali i u skladu s potrebama studenata i savremenog društva.

Osnovne odlike multidisciplinarnih programa su da prate savremene tokove nauke u raznim oblastima i da su fleksibilni u dizajniranju kako bi studentima pružili praktičnu primenu stečenih znanja nakon završetka studija u skladu s trenutnim potrebama tržišta.

– Neki studijski programi su nastali u saradnji s Privrednom komorom Srbije i Nacionalnom službom za zapošljavanje kako bi obrazovanim, mladim ljudima koji su duže vreme evidentirani na birou za nezaposlene pružili mogućnost da, dodatim obrazovanjem, dobiju veću šansu za pronalaženje posla. To su, na primer, master programi Menadžment poslovnih performansi i Studije migracija. Drugi programi i su, opet, nastali saradnjom UB s univerzitetima u unutrašnjosti zemlje, ali i u inostranstvu, ili kroz međunarodne projekte kao što su Tempus, Erazmus i slični – pojašnjava profesor Marin.

On dodaje da se na doktorskim multidisciplinarnim pravcima u glavnom gradu, između ostalih, obrazuje i nova generacija naučnika sa znanjem koje povezuje prirodne, medicinske i tehničke nauke. Znanje stiču na programu Biofotonika, a potrebni su u biomedicini, dijagnostici i biotehnologiji. Na programu Inteligentni sistemi studenti se usavršavaju u oblasti računarstva, kako bi rešavali praktične, ali kompleksne probleme, dok se na programu Biomedicinsko inženjerstvo i tehnologije studenti osposobljavaju za samostalan rad u oblasti koja povezuje medicinu i inženjerske nauke. Jedan od njihovih osnovnih ciljeva je razvoj novih uređaja koji će se koristiti u zdravstvu.

– Verujem da će razvoj nauke i novih tehnologija značajno uticati na potrebe tržišta za novim zanimanjima, pa će i interdisciplinarni rad biti još poželjniji. Neke specijalizacije će biti potpuno nove, a neke će se postepeno gubiti. Što se tiče Univerziteta u Beogradu, smatram da treba da očuvamo naučnike koji će biti u stanju da prate najnovije trendove iz što je moguće više naučnih disciplina. Mislim i da je povezivanje fakulteta i univerziteta imperativ u savremenom svetu. Univerzitet u Beogradu ulaže velike napore da se umreži s inostranim univerzitetima, a članstvo u novijim asocijacijama, kao što su Circle U i CESAER, trebalo bi da omogući razmenu studenata i profesora, ali i formiranje novih i unapređenje postojećih multidisciplinarnih programa koji će dati stručnjake za poslove budućnosti. Takođe, članstvo u asocijacijama eminentnih evropskih univerziteta, koje su preteča budućih megauniverziteta, unapređuje rad i ugled UB, kao jedinog univerziteta od nacionalnog značaja u Srbiji – ističe prof. Marin i zaključuje da su multidisciplinarne studije, nažalost, daleko manje zastupljene na ostalim univerzitetima u Srbiji.