Пола века студија које спајају више научних дисциплина - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Пола века студија које спајају више научних дисциплина

Autor:
Драгана Јокић-Стаменковић - Политика
Драгана Јокић-Стаменковић - Политика

Нова генерација научника са знањем које повезује природне, медицинске и техничке науке потребни су у биомедицини, дијагностици и биотехнологији.

Истраживање тероризма, организованог криминала и безбедности у савременом свету студентима Универзитета у Београду омогућено је на мастер академским студијама. На другом мастер програму уче о улози религије у савременом друштву, али и у европским и светским интеграцијама. Академцима који су завршили основне студије из друштвених наука, као што су дипломирани правници, економисти, филозофи, психолози, УБ нуди мастер програм Рачунарство у друштвеним наукама, осмишљен да им да додатна знања из рачунарства, све потребнија и у овим професијама.

Сва ова додатна знања на најстаријем универзитету у земљи студентима су понуђена у оквиру такозваних мултидисциплинарних студија, које су све популарније с технолошким развојем. И док остали универзитети у земљи, па и у многим деловима света уопште и немају формирану понуду знања из више спојених научних дисциплина, УБ се дичи вишедеценијском традицијом таквих мастер и докторских студија. Како истиче проф. др Петар Марин, проректор за науку УБ, овај универзитет ће за који месец обележити тачно 50 лета откако је, на предлог Природно-математичког и Медицинског факултета, Савет УБ донео одлуку о оснивању Центра за мултидисциплинарне студије. Он нуди посебне програме који се не изучавају у оквиру факултета. У почетку су спајали само неколико научних области и резултирали су израдом докторских дисертација из биофизике, или биомедицинског инжењерства и технологија, док се данас, пет деценија касније, организује десет мастер и пет докторских мултидисциплинарних програма. Марин најављује да ће их бити и више јер се неки програми налазе у поступку акредитације, а праве их по угледу на оне који постоје на иностраним универзитетима, али и у складу с потребама студената и савременог друштва.

Основне одлике мултидисциплинарних програма су да прате савремене токове науке у разним областима и да су флексибилни у дизајнирању како би студентима пружили практичну примену стечених знања након завршетка студија у складу с тренутним потребама тржишта.

– Неки студијски програми су настали у сарадњи с Привредном комором Србије и Националном службом за запошљавање како би образованим, младим људима који су дуже време евидентирани на бироу за незапослене пружили могућност да, додатим образовањем, добију већу шансу за проналажење посла. То су, на пример, мастер програми Менаџмент пословних перформанси и Студије миграција. Други програми и су, опет, настали сарадњом УБ с универзитетима у унутрашњости земље, али и у иностранству, или кроз међународне пројекте као што су Темпус, Еразмус и слични – појашњава професор Марин.

Он додаје да се на докторским мултидисциплинарним правцима у главном граду, између осталих, образује и нова генерација научника са знањем које повезује природне, медицинске и техничке науке. Знање стичу на програму Биофотоника, а потребни су у биомедицини, дијагностици и биотехнологији. На програму Интелигентни системи студенти се усавршавају у области рачунарства, како би решавали практичне, али комплексне проблеме, док се на програму Биомедицинско инжењерство и технологије студенти оспособљавају за самосталан рад у области која повезује медицину и инжењерске науке. Један од њихових основних циљева је развој нових уређаја који ће се користити у здравству.

– Верујем да ће развој науке и нових технологија значајно утицати на потребе тржишта за новим занимањима, па ће и интердисциплинарни рад бити још пожељнији. Неке специјализације ће бити потпуно нове, а неке ће се постепено губити. Што се тиче Универзитета у Београду, сматрам да треба да очувамо научнике који ће бити у стању да прате најновије трендове из што је могуће више научних дисциплина. Мислим и да је повезивање факултета и универзитета императив у савременом свету. Универзитет у Београду улаже велике напоре да се умрежи с иностраним универзитетима, а чланство у новијим асоцијацијама, као што су Circle U и CESAER, требало би да омогући размену студената и професора, али и формирање нових и унапређење постојећих мултидисциплинарних програма који ће дати стручњаке за послове будућности. Такође, чланство у асоцијацијама еминентних европских универзитета, које су претеча будућих мегауниверзитета, унапређује рад и углед УБ, као јединог универзитета од националног значаја у Србији – истиче проф. Марин и закључује да су мултидисциплинарне студије, нажалост, далеко мање заступљене на осталим универзитетима у Србији.