Prof. dr Petar Marin, prorektor za nauku: Studije po meri savremenog studenta - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Prof. dr Petar Marin, prorektor za nauku: Studije po meri savremenog studenta

Autor:
Intervju
Intervju

Tehnološka revolucija i brze promene koje nosi sa sobom uticala je na pojavu novih izazova u društvu. Ovo nije zaobišlo ni visoko obrazovanje, a kako se društvo suočava sa sve složenijim problemima koji zahtevaju sistemsko razmišljanje, prepoznata je sve veća važnost profesionalaca koji imaju usavršene veštine iz različitih disciplina.

Multidisciplinarne studije koje organizuje Univerzitet u Beogradu imaju pola veka dugu tradiciju u odgovaranju na potrebe savremenog tržišta. Jedna od glavnih prednosti ovih studija je fleksibilnost u dizajniranju programa koji se odnose na lične akademske i karijerne ciljeve svakog studenta.

O prednostima ovih studija govorio je prof. dr Petar Marin, prorektor za nauku na Univerzitetu u Beogradu: 

     – Znanje iz jedne discipline ili oblasti ponekad nije dovoljno za rešavanje nekog naučnog pitanja. Multidisciplinarni studijski programi daju mogućnost sticanja znanja kombinovanjem više naučnih oblasti. U tom smislu studijski programi Studija pri Univerzitetu prate tokove savremene nauke. Studenti dobijaju specifična znanja iz manje ili više srodnih oblasti i osposbljavaju se da kroz multidisiciplnarni pristup prilaze rešavanju određenih kompleksnih naučnih pitanja. Ovakav pristup je bilo moguće razviti s obzirom na dugu tradiciju razvoja multidisciplinarnosti, kao i na veoma široku lepezu naučnih oblasti koje se izučavaju na Univerzitetu u Beogradu.

Na koji način su povezane različite oblasti u okviru ovih studija i da li su one prilagođene tržišnim potrebama?

– Neki studijski programi Studija pri Univerzitetu nastali su u saradnji sa Privrednom komorom Srbije i Nacionalnom službom za zapošljavanje sa namerom da se obrazovanim, mladim ljudima koji su duže vreme u evidenciji Nacionalne službe, pruži mogućnost da dodatim obrazovanjem dobiju veću šansu za zapošljavanje. To su, na primer, master programi: Menadžment poslovnih performansi i Studije migracija. Ostali programi su kreirani kao odgovor na savremene tokove nauke i težnju da se kroz multidisciplinarni pristup odgovori na zahteve savremene nauke.

Ove studije osnovane su u Beogradu 1970. godine. Kako su se programi menjali i unapređivali za potrebe savremenog studenta?

– Prilikom akreditacije studijskih programa vodi se računa da studijskih programi prate savremene tokove nauke u svim izučavanim oblastima. Svaki program je kreiran po ugledu na najbolje međunarodne programe. Jedan od ključnih prioriteta ovih studija je permanentno usavršavanje studijskih programa u cilju pružanja najsavremenijih naučnih i stručnih dostignuća koja će obezbediti odgovarajuće kompetencije i praktičnu primenu stečenih znanja nakon završetka studija. Zvanja koja se stiču na Studijama pri Univerzitetu ekvivalnetna su zvanjima koja se stiču na master i doktorskim studijama svih fakulteta u sastavu Univerziteta u Beogradu.

Konkurs za upis na studijske programe multidisciplinarnih studija objavljeni su za šest studijskih programa master akademskih studija i pet studijskih programa doktorskih akademskih studija.

Prijavljivanje kandidata za upis na prvu godinu master i doktorskih akademskih studija organizuje se od 1. do 30. septembra 2020. godine. Sve informacije o uslovima upisa na Studije pri Univerzitetu, nalaze se u tekstovima objavljenih konkursa.