Проф. др Петар Марин, проректор за науку: Студије по мери савременог студента - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Проф. др Петар Марин, проректор за науку: Студије по мери савременог студента

Autor:
Интервју
Интервју

Технолошка револуција и брзе промене које носи са собом утицала је на појаву нових изазова у друштву. Ово није заобишло ни високо образовање, а како се друштво суочава са све сложенијим проблемима који захтевају системско размишљање, препозната је све већа важност професионалаца који имају усавршене вештине из различитих дисциплина.

Мултидисциплинарне студије које организује Универзитет у Београду имају пола века дугу традицију у одговарању на потребе савременог тржишта. Једна од главних предности ових студија је флексибилност у дизајнирању програма који се односе на личне академске и каријерне циљеве сваког студента.

О предностима ових студија говорио је проф. др Петар Марин, проректор за науку на Универзитету у Београду: 

     – Знање из једне дисциплине или области понекад није довољно за решавање неког научног питања. Мултидисциплинарни студијски програми дају могућност стицања знања комбиновањем више научних области. У том смислу студијски програми Студија при Универзитету прате токове савремене науке. Студенти добијају специфична знања из мање или више сродних области и оспосбљавају се да кроз мултидисициплнарни приступ прилазе решавању одређених комплексних научних питања. Овакав приступ је било могуће развити с обзиром на дугу традицију развоја мултидисциплинарности, као и на веома широку лепезу научних области које се изучавају на Универзитету у Београду.

На који начин су повезане различите области у оквиру ових студија и да ли су оне прилагођене тржишним потребама?

– Неки студијски програми Студија при Универзитету настали су у сарадњи са Привредном комором Србије и Националном службом за запошљавање са намером да се образованим, младим људима који су дуже време у евиденцији Националне службе, пружи могућност да додатим образовањем добију већу шансу за запошљавање. То су, на пример, мастер програми: Менаџмент пословних перформанси и Студије миграција. Остали програми су креирани као одговор на савремене токове науке и тежњу да се кроз мултидисциплинарни приступ одговори на захтеве савремене науке.

Ове студије основане су у Београду 1970. године. Kако су се програми мењали и унапређивали за потребе савременог студента?

– Приликом акредитације студијских програма води се рачуна да студијских програми прате савремене токове науке у свим изучаваним областима. Сваки програм је креиран по угледу на најбоље међународне програме. Један од кључних приоритета ових студија је перманентно усавршавање студијских програма у циљу пружања најсавременијих научних и стручних достигнућа која ће обезбедити одговарајуће компетенције и практичну примену стечених знања након завршетка студија. Звања која се стичу на Студијама при Универзитету еквивалнетна су звањима која се стичу на мастер и докторским студијама свих факултета у саставу Универзитета у Београду.

Конкурс за упис на студијске програме мултидисциплинарних студија објављени су за шест студијских програма мастер академских студија и пет студијских програма докторских академских студија.

Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер и докторских академских студија организује се од 1. до 30. септембра 2020. године. Све информације о условима уписа на Студије при Универзитету, налазе се у текстовима објављених конкурса.