Iskustva našeg poznatog stručnjaka za sekte o multidisciplinarnim Studijama pri Univerzitetu - Zvanična blog stranica multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu

Iskustva našeg poznatog stručnjaka za sekte o multidisciplinarnim Studijama pri Univerzitetu

Autor:
Intervju
Intervju

Pitali smo Zorana Lukovića, jednog od naši najpoznatijih stručnjaka za sekte, člana Evropske federacije za praćenje rada sekti, studenta multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu, da nam da odgovore na pitanja u vezi sa studijskim programom Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost koji je završio. 1. Šta je bio presudan razlog da odaberete multidisciplinarne master Studije […]

Pitali smo Zorana Lukovića, jednog od naši najpoznatijih stručnjaka za sekte, člana Evropske federacije za praćenje rada sekti, studenta multidisciplinarnih Studija pri Univerzitetu u Beogradu, da nam da odgovore na pitanja u vezi sa studijskim programom Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost koji je završio.

1. Šta je bio presudan razlog da odaberete multidisciplinarne master Studije pri Univerzitetu i kako ste saznali za studijski program ?
Kod mene lično, postojala je potreba da usavršim prethodna znanja, stečena kroz dugogodišnje iskustvo u operativnom radu u Ministarstvu unutrašnjih poslova. Profesor Dragan Simeunović, me je neposredno posavetovao da odaberem multidisciplinarne master Studije pri Univerzitetu.

2. Kakva su Vaša iskustva tokom ovih studija?
Najpre bih istakao predavanja, koja su bila koncizna i pristupačna, a pri tome sadržajna, tako da se već na njima moglo dosta toga naučiti. Bili smo u prilici da ključne oblasti neposredno sagledavamo kroz sveobuhvatnu opservaciju kao i orijentaciju, što je veoma važno za široku i turbulentnu oblast kao što je terorizam (ili organizovani kriminalitet). Pokazala se izuzetno korisnom dostupnost profesora i njihova spremnost, da osim predavanja, u neposrednim kontaktima pouče i daju odgovore kako na pitanja vezana za program predmeta, takođe i na pravce istraživanja vezane za konkretna interesovanja ili polja istraživanja pojedinaca.

3. Da li je ovaj izbor na neki način uticao na Vašu karijeru?
Stečena znanja su zaista podigla kvalitet obavljenih poslova, a što je samo po sebi i povećavalo šanse za vrednovanje rada kao i napredovanje u službi.

4. Šta biste poručili studentima koji žele da se usavršavaju u ovoj oblasti?
Osim ocena u indeksu, sa Studija bi trebalo poneti što obimnije beleške sa predavanja i konsultacija, listu literature, kao i listu kontakata.


Terorizam organizovani kriminal i bezbednost

Studijski program master akademskih studija Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost nastale su na osnovu iskustva Fakulteta političkih nauka i Pravnog fakulteta, i usklađen je sa savremenim domaćim i svetskim stanjem nauke, struke i trendovima u istraživanju terorizma, organizovanog kriminala i bezbednosti.

Na studijskom programu Terorizam, organizovani kriminal i bezbednost studenti stiču specifična naučna znanja za uključivanje u savremene međunarodne i unutrašnje društvene tokove borbe protiv terorizma i organizovanog kriminala. Na studijama se izučava ne samo fenomenološka strana terorizma i organizovanog kriminala već i najmoderniji načini rešavanja društveno-ugrožavajućih fenomena. Pored naučnog istraživanja, studenti stiču sva političko-pravna znanja o terorizmu i organizovanom kriminalu koja mogu primeniti na praktično-preventivnom planu.

Završetkom studija studenti stiču zvanje Master-menadžer bezbednosti.