Искуства нашег познатог стручњака за секте о мултидисциплинарним Студијама при Универзитету - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Искуства нашег познатог стручњака за секте о мултидисциплинарним Студијама при Универзитету

Autor:
Intervju
Intervju

Питали смо Зорана Луковића, једног од наши најпознатијих стручњака за секте, члана Европске федерације за праћење рада секти, студента мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду, да нам да одговоре на питања у вези са студијским програмом Тероризам, организовани криминал и безбедност који је завршио. 1. Шта је био пресудан разлог да одаберете мултидисциплинарне мастер Студије […]

Питали смо Зорана Луковића, једног од наши најпознатијих стручњака за секте, члана Европске федерације за праћење рада секти, студента мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду, да нам да одговоре на питања у вези са студијским програмом Тероризам, организовани криминал и безбедност који је завршио.

1. Шта је био пресудан разлог да одаберете мултидисциплинарне мастер Студије при Универзитету и како сте сазнали за студијски програм ?
Код мене лично, постојала је потреба да усавршим претходна знања, стечена кроз дугогодишње искуство у оперативном раду у Министарству унутрашњих послова. Професор Драган Симеуновић, ме је непосредно посаветовао да одаберем мултидисциплинарне мастер Студије при Универзитету.

2. Каква су Ваша искуства током ових студија?
Најпре бих истакао предавања, која су била концизна и приступачна, а при томе садржајна, тако да се већ на њима могло доста тога научити. Били смо у прилици да кључне области непосредно сагледавамо кроз свеобухватну опсервацију као и оријентацију, што је веома важно за широку и турбулентну област као што је тероризам (или организовани криминалитет). Показала се изузетно корисном доступност професора и њихова спремност, да осим предавања, у непосредним контактима поуче и дају одговоре како на питања везана за програм предмета, такође и на правце истраживања везане за конкретна интересовања или поља истраживања појединаца.

3. Да ли је овај избор на неки начин утицао на Вашу каријеру?
Стечена знања су заиста подигла квалитет обављених послова, а што је само по себи и повећавало шансе за вредновање рада као и напредовање у служби.

4. Шта бисте поручили студентима који желе да се усавршавају у овој области?
Осим оцена у индексу, са Студија би требало понети што обимније белешке са предавања и консултација, листу литературе, као и листу контаката.
Тероризам организовани криминал и безбедност

Студијски програм мастер академских студија Тероризам, организовани криминал и безбедност настале су на основу искуства Факултета политичких наука и Правног факултета, и усклађен је са савременим домаћим и светским стањем науке, струке и трендовима у истраживању тероризма, организованог криминала и безбедности.

На студијском програму Тероризам, организовани криминал и безбедност студенти стичу специфична научна знања за укључивање у савремене међународне и унутрашње друштвене токове борбе против тероризма и организованог криминала. На студијама се изучава не само феноменолошка страна тероризма и организованог криминала већ и најмодернији начини решавања друштвено-угрожавајућих феномена. Поред научног истраживања, студенти стичу сва политичко-правна знања о тероризму и организованом криминалу која могу применити на практично-превентивном плану.

Завршетком студија студенти стичу звање Мастер-менаџер безбедности.