Квоте и буџетска места за упис на мултидисциплинарне студије - Званична блог страница мултидисциплинарних Студија при Универзитету у Београду

Квоте и буџетска места за упис на мултидисциплинарне студије

Универзитет у Београду одредио је квоте и број буџетских места за упис на мултидисциплинарне студије. У школској 2019/2020. години обезбеђено је 35 буџетских места на мастер академским студијама, и 12 буџетских места за упис на докторске академске студије. У табелама је приказана расподела квота и буџетских места према студијским програмима.

Информације о условима конкурса, мерилима рангирања и висини школарине, могу се пронаћи у текстовима објављених конкурса.

Студијски програми мултидисциплинарних докторских академских студија

Студијски програми мултидисциплинарних докторских академских студија

Пријављивање кандидата за упис на прву годину мастер и докторских академских студија организује се од 2. септембра до 2. октобра 2019. године. Све информације о условима уписа на Студије при Универзитету, налазе се у текстовима објављених конкурса.

Додатне информације у вези уписа на мултидисциплинарне студије, могу се добити позивом на број телефона 011 3207-464 и путме мејла bojana.marjanovic@rect.bg.ac.rs.