Упис Основне и интегрисане
академске студије
Мастер академске студије Специјалистичке академске студије Докторске академске студије Основне струковне студије Мастер струковне студије Специјалистичке струковне студије Мобилност студената

Докторске академске студије

ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА ЗА УПИС СТУДЕНАТА НА ДОКТОРСКЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ ЗА ШКОЛСКУ 2023/2024. ГОДИНУ

 

Услови конкурса за појединачне факултете доступни су на следећим линковима:

Архитектонски факултет

Биолошки факултет

Географски факултет

Грађевински факултет

Економски факултет

Електротехнички факултет

Математички факултет

Машински факултет

Медицински факултет

Пољопривредни факултет

Правни факултет

Православни богословски факултет

Рударско-геолошки факултет

Саобраћајни факултет

Стоматолошки факултет

Технички факултет у Бору

Технолошко-металуршки факултет

Факултет безбедности

Факултет ветеринарске медицине

Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Факултет за физичку хемију

Факултет организационих наука

Факултет политичких наука

Факултет спорта и физичког васпитања

Фармацеутски факултет

Физички факултет

Филозофски факултет

Филолошки факултет

Хемијски факултет

Шумарски факултет

Учитељски факултет

 

Универзитет у Београду