Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Закони

Закони

Закон о високом образовању („Службени гласник РС“, бр. 76/2005, 100/2007, 97/2008, 44/2010, 93/2012, 89/2013)

Министарство просвете, науке и технолошког развоја, у периоду од 25. јуна до 16. јула 2014. године, спроводи јавну расправу о Нацрту закона о изменама и допунама Закона о високом образовању.


Закон о научноистраживачкој делатности
(„Службени гласник РС“, бр. 110/05, 50/06-исправка)

Закон о изменама и допунама Закона о научноистраживачкој делатности („Службени гласник РС“, број 18/10)

 

Стратегија развоја образовања у Србији до 2020. године („Службени гласник РС“, број 107/2012)

Зборник закона и уредби о Универзитету у Београду (1945-2000)

Zbornik zakona - knjiga 1

 

 

Бранислава Грбић (белешка о аутору)

 

Књига 1 - Универзитет

 

 

 

Zbornik zakona - knjiga 2

 

 

 

Књига 2 - Универзитет

 

 

 

 

Zbornik zakona - knjiga 3

 

 

Књига 3 - Факултети, институти, заводи, студентске установе, заштита студената и фондови