Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Задужбине и фондације > Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Задужбина Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића

Zadužbina Milivoja Jovanovića i Luke Ćelovića

Оснивач: Даница А. Јовановић, тестаментом од 22. 5. 1933. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3374/95-03 од 24. 7. 1995.
Општина Стари град 14. 09. 2000. године Решењем IV-02 бр. 360-216/2000-3 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 23. 08. 2000. године.


Средства Задужбине: Зграда у улици Андрићев венац 12 у Београду.
Површина зграде износи 2115 m2 и састоји се од 6 локала, укупне површине 411 m2 и 28 станова.

Циљ Задужбине: Награђивање студентских радова из области правних и економских наука, као и помагање студената на студијама у земљи и иностранству.

Средства Задужбине се користе за награђивање студентских радова из области правних и економских наука.


16. јануар 2018.

Обавештење

XVII седница Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића заказана је за 30.01.2018. године у 10 часова.


04. децембaр 2017.

Обавештење

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.

Упутство за припрему рада за конкурса за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.

Изјава уз конкурс за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.


Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2017/2018. годину.

Oдлукa о расписивању конкурса за учешће Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине студента докторских академских студија за школску 2017/2018. годину.


27. новембар 2017.

Обавештење

15. седница Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића заказана је за 01.12.2017. године са почетком у 10 часова.


 

Јавне набавке