Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Задужбине и фондације > Задужбина Ђоке Влајковића

Задужбина Ђоке Влајковића

Zadužbina Đoke Vlajkovića

Оснивач: Ђока Влајковић, пуковник, тестаментом од 8. 11. 1878. године.

Обновила рад Решењем Министарства културе РС бр. 022-3376/95-03 од 24. 7. 1995. године.
Општина Стари град 11. 05. 2000. године Решењем IV-02 бр. 360-216/2000-3 пренела право управљања и коришћења на становима и пословним просторијама на Задужбину, а Дирекција за имовину РС дала сагласност на пренос 23. 08. 2000. године.


Средства Задужбине: Зграда у улици Влајковићева 5 у Београду.
Површина зграде у улици Влајковићева 5 износи 1874 m2 и састоји се од једног пословног простора, 32 стана и две гарсоњере.

Циљ Задужбине: Помагање општих потреба Универзитета у Београду, у области високог образовања и науке.

Средства Задужбине се користе за помагање општих потреба Универзитета у Београду, у области високог образовања и науке.


16. јануар 2018.

Обавештење

XI седница Одбора Задузбине Ђоке Влајковића заказана је за 18.01.2018. године у 10 часова.


08. децембaр 2017.

Обавештење

Одлукa о расписивању конкурса за доделу награде за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду Задужбине Ђоке Влајковића


27. новембар 2017.

Обавештење

9. седница Одбора Задужбине Ђоке Влајковића заказана је за 06.12.2017. године са почетком у 10 часова.