Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Задужбине и фондације

Задужбине и фондације

Задужбинарство у Србији има дугу традицију. Бројни знаменити и имућни Срби су своју имовину завештали Универзитету у Београду. Према подацима из децембра 1939. године Универзитет је располагао са 75 задужбина и фондова.

Задужбине и фондови намењени су најчешће за награђивање студентских стручних и научних радова, помагање сиромашних студената и студентских установа, за студентске стипендије, специјалне научне сврхе и опште универзитетске потребе.

Најстарији регистровани фонд је Фонд за подизање Ботаничког врта који је основан 1890. године.

У току Другог светског рата имовина универзитетских задужбина је претрпела велике штете – бројне зграде су срушене, другима је опала вредност, а новчани фондови су се гасили због обезвређивања новца. Дуго времена након Другог светског рата Универзитет није имао право управљања својим задужбинама и фондовима.

У складу са важећим законским прописима Универзитет је од 1997. године до данас обновио рад 11 задужбина и 3 фонда и улаже велике напоре за враћање ових задужбина.

Од 2011. године покренут је и часопис Задужбинар како би се одржале вредности задужбинарства и обновила сећања на велике добротворе и дародавце.

Рад су обновиле следеће задужбине и фондови:

Последњих година се наставља традиција задужбинарства, па Универзитет има неколико активних новооснованих фондова из којих се стипендирају и награђују студенти. То су: Фондација „Сестре Булајић“, Фондација „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.оecc Никола Драгићевић“, Легат „Данице и Ивана Феофилактов“ и Фондација Косте Мигрића.

Савет Универзитета у Београду је на седници одржаној 12. јуна 1996. године донео Одлуку о оснивању Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета, ради обезбеђивања повољнијих услова за живот и рад и њихово потпуније ангажовање у научно-наставном раду.

Пријава на конкурс