Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Задужбине и фондације

Задужбине и фондације

Задужбинарство у Србији има дугу традицију. Бројни знаменити и имућни Срби су своју имовину завештали Универзитету у Београду. Према подацима из децембра 1939. године Универзитет је располагао са 75 задужбина и фондова.

Задужбине и фондови намењени су најчешће за награђивање студентских стручних и научних радова, помагање сиромашних студената и студентских установа, за студентске стипендије, специјалне научне сврхе и опште универзитетске потребе.

Најстарији регистровани фонд је Фонд за подизање Ботаничког врта који је основан 1890. године.

У току Другог светског рата имовина универзитетских задужбина је претрпела велике штете – бројне зграде су срушене, другима је опала вредност, а новчани фондови су се гасили због обезвређивања новца. Дуго времена након Другог светског рата Универзитет није имао право управљања својим задужбинама и фондовима.

У складу са важећим законским прописима Универзитет је од 1997. године до данас обновио рад 11 задужбина и 3 фонда и улаже велике напоре за враћање ових задужбина.

Од 2011. године покренут је и часопис Задужбинар како би се одржале вредности задужбинарства и обновила сећања на велике добротворе и дародавце.

Рад су обновиле следеће задужбине и фондови:


16. јануар 2018.

Обавештење

XI седница Одбора Задузбине Ђоке Влајковића заказана је за 18.01.2018. године у 10 часова.

XVII седница Одбора Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића заказана је за 30.01.2018. године у 10 часова.


14. децембaр 2017.

Обавештење

Резултати конкурса за доделу награде "Иван Ђаја"


14. децембaр 2017.

Обавештење

Одлукa о расписивању Огласа за доделу новчане награде Фондације „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing. оecc. Никола Драгићевић“ по једном најбољем дипломираном студенту на Универзитету у Београду - Фармацеутском факултету и Универзитету у Београду - Економском факултету.


08. децембaр 2017.

Обавештење

Одлукa о расписивању конкурса за доделу награде за најбољи научни рад младих научних радника Универзитета у Београду Задужбине Ђоке Влајковића


07. децембaр 2017.

Обавештење

Одлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Милана Стефaновића-Смедеревца и супруге Даринке за школску 2017/2018. годину


07. децембaр 2017.

Обавештење

Одлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Влајка Каленића за школску 2017/2018. годину


04. децембaр 2017.

Обавештење

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.

Упутство за припрему рада за конкурса за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.

Изјава уз конкурс за доделу „Награда Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића“ за стручне радове студената Универзитета у Београду из области правних и економских наука, за школску 2017/2018. годину.


Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића за школску 2017/2018. годину.

Oдлукa о расписивању конкурса за учешће Задужбине Миливоја Јовановића и Луке Ћеловића у трошковима школарине студента докторских академских студија за школску 2017/2018. годину.


04. децембaр 2017.

Обавештење

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације Косте Мигрића за школску 2017/2018. годину.


04. децембaр 2017.

Обавештење

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Љубице М. Здравковић за школску 2017/2018. годину.


04. децембaр 2017.

Обавештење

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Задужбине Радe и Милана Вукићевића за школску 2017/2018. годину.


27. новембар 2017.

Обавештење

Oдлукa о расписивању конкурса за доделу стипендија Фондације „Нови добротвори Универзитета у Београду“ за школску 2017/2018. годину. Рок за подношење пријава је од 04. децембрa 2017. године до 26. јануара 2018. године.


27. новембар 2017.

Обавештење

Трећа седница Одбора Задужбине "Луке Ћеловића - Требињца" заказана је за 29.11.2017. године у 15 часова.


24. новембар 2017.

Обавештење

Четвра седница Одбора Фондације "Mr ph Љубице Војтех Драгићевић и ing.oecc Николе Драгићевић" заказана је за 27.11.2017. године са почетком у 10 часова.


Последњих година се наставља традиција задужбинарства, па Универзитет има неколико активних новооснованих фондова из којих се стипендирају и награђују студенти. То су: Фондација „Сестре Булајић“, Фондација „Mr ph Љубица Војтех Драгићевић и ing.оecc Никола Драгићевић“, Легат „Данице и Ивана Феофилактов“ и Фондација Косте Мигрића.

Савет Универзитета у Београду је на седници одржаној 12. јуна 1996. године донео Одлуку о оснивању Фондације за решавање стамбених потреба младих научних радника Универзитета, ради обезбеђивања повољнијих услова за живот и рад и њихово потпуније ангажовање у научно-наставном раду.

Пријава на конкурс