Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Прописи Универзитета у Београду

Прописи Универзитета у Београду

ЗБИРКА ВАЖНИЈИХ ПРОПИСА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ (пречишћени текстови, септембар 2017)

 

Статут

Стратегије

Правилници

Пословници

Одлуке и упутства
Образац захтева за приступ информацији од јавног значајаСтатут


Статут Универзитета у Београду (28.02.2018, Гласник Универзитета у Београду, бр. 201)

 

Статут Универзитета у Београду (Пречишћени текст) (17.07.2015, Гласник Универзитета у Београду, бр. 186)

- Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду (07.03.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 189)

 

Статут Универзитета у Београду (Пречишћени текст) (18.11.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 162)


- Одлука о измени Статута Универзитета у Београду (25.06.2012, Гласник Универзитета у Београду, бр. 167)
- Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду (11.06.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 172)
- Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду (21.03.2014, Гласник Универзитета у Београду, бр. 178)
- Одлука о изменама и допунама Статута Универзитета у Београду (06.05.2015, Гласник Универзитета у Београду, бр. 184)

 


Стратегије


Стратегија обезбеђивања квалитета (29.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 175)

 

Стратегија развоја доживотног учења

 

Стратегију интернационализације Универзитета у Београду

 


Правилници


Општи

Правилник о стандардима и поступцима за обезбеђивање квалитета (15.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 174)

 

Политика квалитета Универзитета у Београду (29.11.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 175)

 

Правилник о самовредновању (04.06.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 142)

 

Кодекс понашања у научноистраживачком раду (21.02.2018. Национални савет за научни и технолошки развој)

 

Кодекс професионалне етике на Универзитету у Београду (10.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 193)

 

Правилник о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (10.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 193)
- Правилник о измени и допунама правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (20.11.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 196)
- Правилник о измени и допунама правилника о поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (20.03.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 197)
- Правилник о изменама и допунама правилника поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (16.10.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 199)
- Правилник о изменама и допунама правилника поступку утврђивања неакадемског понашања у изради писаних радова (15.11.2017.)


 

Правилник о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (10.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 193)

- Правилник о изменама и допунама Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (16.10.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 199)

- Правилник о изменама и допунама Правилника о раду етичких комисија и Одбора за професионалну етику Универзитета у Београду (15.11.2017.)

 

Правилник о раду Универзитетског омбудсмана (25.05.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 156)

 

Правилник о правној заштити, привредном искоришћавању интелектуалних добара и о раду Центра за трансфер технологије Универзитета у Београду (21.01.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 187)

 

Правилник о додели признања Универзитета у Београду (17.10.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 139)
- Правилник о допуни Правилника о додели признања Универзитета у Београду (08.12.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 163)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о додели признања Универзитета у Београду (08.12.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 163)

 

Правилник о јавним набавкама Универзитета у Београду (09.05.2016.)

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Београду (29.09.2016.)

 


Наставници

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (23.11.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 200)
Правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Гласнику Универзитета у Београду“, а почиње да се примењују на све конкурсе за избор у звања наставника објављене почев од 1. јануара 2018. године.

- Образац 1
- Образац 2
- Образац 3
- Образац 4А (групација природно-математичких наука)
- Образац 4Б (групација медицинских наука)
- Образац 4В (групација техничко-технолошких наука)
- Образац 4Г (групација друштвено-хуманистичких наука)
- Образац 4Д (поље уметности )
- Образац 5

 

Правилник о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (13.05.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 142)
- Правилник о изменама и допунама правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (17.06.2009, Гласник Универзитета у Београду, бр. 150)
- Правилник о допуни правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (13.04.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 160)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о начину и поступку стицања звања и заснивања радног односа наставника Универзитета у Београду (20.11.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 196)
- Образац 4А (групација природно-математичких наука)
- Образац 4Б (групација медицинских наука)
- Образац 4В (групација техничко-технолошких наука)
- Образац 4Г (групација друштвено-хуманистичких наука)
- Образац 4Д (поље уметности )
- Образац 5 (изјава о изворности)

 

Критеријуми за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (Пречишћени текст) (12.02.2015, Гласник Универзитета у Београду, бр. 183) -
Критеријуми се примењују на све конкурсе за избор у звања наставнка расписане закључно са 30. септембром 2016. године.

 

Правилник о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (01.07.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 192) - Правилник се примењује на све конкурсе за избор у звања наставника расписане почев од 1. октобра 2016. године.
- Правилник о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (22.09.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 195)
- Исправка у Правилнику о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (20. 03 .2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 197)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (16.10.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 199)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о минималним условима за стицање звања наставника на Универзитету у Београду (15.11.2017.)


 

Правилник о већима научних области на Универзитету у Београду (11.04.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)
- Правилник о измени Правилника о већима научних области на Универзитету у Београду (17.06.2009, Гласник Универзитета у Београду, бр. 150)
- Правилник о измени Правилника о већима научних области на Универзитету у Београду (15.09.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 158)
- Правилник о допуни Правилника о већима научних области на Универзитету у Београду (23.12.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 164)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о већима научних области на Универзитету у Београду (23.12.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 165)
- Правилник о изменама и допунама Правилника о већима научних области на Универзитету у Београду (15.07.2014, Гласник Универзитета у Београду, бр. 180)
Образац 1 
Образац 2 
Образац 3 
Образац 4 
Правилник о допунама Правилника о већима научних области на Универзитету у Београду
(22.09.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 195)


Правилник о допунама Правилника о већима научних области на Универзитету у Београду
(20.11.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 196)
- Правилник о измени Правилника о већима научних области на Универзитету у Београду (20. 03 .2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 197)

 

Правилник о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (30.12.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 176)
- Правилник о допуни Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (15.07.2014, Гласник Универзитета у Београду, бр. 180)
- Правилник о допуни Правилника о условима и поступку додељивања звања и правима професора емеритуса (20.11.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 196)

 

Правилник о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду (преузмите образац  (09.05.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 135)

- Правилник о изменама и допунама Правилника о условима и начину ангажовања гостујућег професора на Универзитету у Београду (21.03.2014, Гласник Универзитета у Београду, бр. 178)

 

Правилник о студентском вредновању педагошког рада наставника (16.06.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 157)

 

Правилник о условима и начину учешћа научноистраживачких установа које су у саставу Универзитета у Београду и лица изабраних у научно звање у остваривању дела наставе (25.10.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 132)

 

Правилник о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи (13.09.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 132)
- Правилник о измени и допуни правилника о давању сагласности за рад наставника и сарадника Универзитета у Београду у другој високошколској установи (23.12.2009, Гласник Универзитета у Београду, бр. 153)
Листа конкурентских високошколских установа

 

Образац о испуњености услова за продужетак радног односа редовном професору

 


Студије

Правилник о наставној литератури (16.01.2008, Гласник Универзитета у Београду, бр. 140)

 

Правилник о доношењу студијског програма (22.11.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 139)

 

Предлог мерила за утврђивање школарине за студенте који плаћају школарину (15.05.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

Правилник о упису студената на студијске програме Универзитета у Београду (26.10.2012, Гласник Универзитета у Београду, бр. 168)

 

Правилник о докторским студијама које организује и изводи Универзитет у Београду (24.02.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 155)
- Образац 1 (за пријаву теме)

Правилник о докторским студијама на Универзитету у Београду (24.05.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 191)
- Прилог 1
- Образац 1
- Образац 2
- Образац 3
- Образац 4
- Образац 5
- Образац 6
- Образац 7

 

Правилник о полагању испита и оцењивању на испиту (13.07.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 136)
- Правилник о изменама и допунама правилника о полагању испита и оцењивању на испиту (26.10.2012, Гласник Универзитета у Београду, бр. 168)
- Правилник о изменама и допунама правилника о полагању испита и оцењивању на испиту (15.07.2014, Гласник Универзитета у Београду, бр. 180)

 

Правилник о вредновању ваннаставних активности студената (11.06.2013, Гласник Универзитета у Београду, бр. 172)
- Правилник о допуни Правилника о вредновању ваннаставних активности студената (15.07.2014, Гласник Универзитета у Београду, бр. 180)

 

Правилник о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (13.04.2011, Гласник Универзитета у Београду, бр. 160)
- Образац 3
- Образац 3 (ен)
- Образац 4
- Образац 4 (ен)

- Правилник о изменама и допунама Правилника о мобилности студената и преношењу ЕСПБ бодова (20.11.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 196)

 

Правилник о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања (22.01.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 188)

Правилник допуни Правилника о вредновању страних студијских програма и признавању страних високошколских исправа ради наставка образовања (16.10.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 199)

 

Правилник о дисциплинској одговорности студената Универзитета у Београду (07.03.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 189)

 

Правилник о награђивању студената Универзитета у Београду (11.03.2009, Гласник Универзитета у Београду, бр. 149)

Правилник o изменама и допунама Правилника о награђивању студената Универзитета у Београду (17.01.2018.)

 


Пословници


Пословник Савета Универзитета у Београду (12.12.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)
- Одлука о измени Пословника Савета Универзитета у Београду (30.06.2009, Гласник Универзитета у Београду, бр. 150)

 

Пословник Сената Универзитета у Београду (28.11.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)
- Одлука о измени Пословника Сената Универзитета у Београду (14.07.2010, Гласник Универзитета у Београду, бр. 157)

 

- Одлука о допуни Пословника Сената Универзитета у Београду (16.07.2014, Гласник Универзитета у Београду, бр. 181)

 

Пословник Одбора за професионалну етику (08.06.2017.)

 


Одлуке и упутства


Одлука о реорганизацији Универзитета у Београду (05.09.2006, Гласник Универзитета у Београду, бр. 131)

 

Одлука о употреби грба, заставе и печата Универзитета у Београду (14.03.2007, Гласник Универзитета у Београду, бр. 134)

 

Одлука o издвајању дела сопствених прихода факултета и института за финансирање заједничких послова на нивоу Универзитета у Београду

 

Одлука о утврђивању редовних услуга које обухвата накнада за школарину за једну школску годину за све врсте и нивое студија на Универзитету у Београду (29.10.2014.)

 

 

Одлука о утврђивању листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука
- Економски факултет
- Факултет политичких наука
- Факултет спорта и физичког васпитања
- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију
- Филолошки факултет
- Филозофски факултет
- Правни факултет
- Православни богословски факултет

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука
- Филозофски факултет
- Православни богословски факултет
- Факултет за специјалну едукацију и рехабилитацију

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука
- Факултет безбедности
- Економски факултет
- Филолошки факултет

Одлука о допуни листе часописа који ће се вредновати у поступку избора у звања наставника у групацији друштвено-хуманистичких наука
- Факултет политичких наука
- Правни факултет

 

Одлука о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду (Пречишћени текст) (22.09.2016, Гласник Универзитета у Београду, бр. 195)
- Одлука о измени и допуни одлуке о извођењу приступног предавања на Универзитету у Београду(16.10.2017, Гласник Универзитета у Београду, бр. 199)