О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси
Универзитета у Београду
Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Финансијски планови Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Политика приватности Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa
Лука Ћеловић Требињац
Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка
друштва

Родна равноправност
на Универзитету у Београду

Стварањем и одржавањем амбијента једнаких могућности и културе равноправности и инклузивности током студирања и рада Универзитет у Београду може боље остваривати свој стратешки циљ и испуњавати своју мисију. Универзитет је, у одређеној мери, већ интегрисао начела родне равноправности и антидискриминаторних политика у своје кључне документе и праксе.

План Универзитета у Београду за постизање родне равноправности

Као додатни корак у правцу снажења политике поштовaња једнакости и подстицања свести о значају родне равноправности, Сенат Универзитета је, на својој седници одржаној 17. априла 2019. године, усвојио План Универзитета у Београду за постизање родне равноправности.

Приоритетни циљеви, као и мере и акције предвиђене планом, резултат су прве анализе стања родне равноправности, процеса самовредновања спроведеног у периоду од сепрембра 2017. до марта 2018. године, у склопу пројекта „Заузимање рефлексивног приступа родној равноправности за институционалне трансформације” ("Taking a Reflexive Approach to Gender Equality for Institutional Transformation") у оквиру програма Европске уније за истраживање и иновације Хоризонт 2020.

Главни циљ усвајања Плана Универзитета у Београду за постизање родне равноправности је покретање процеса развоја стратегије родне равноправности кроз изражавање посвећености Универзитета у Београду промовисању родне равноправности на свим нивоима.

Ради праћења реализације Плана и подстицања активности за унапређење родне равноправности, одлуком Сената Универзитета је 15. маја 2019. године установљен је Одбор за родну равноправност на Универзитету.

Додатне информације o Плану Универзитета у Београду за постизање родне равноправности и његовом спровођењу доступне су у следећим публикацијама:
- Зашто план за родну равноправност?
- Корак даље од формалног усвајања Плана за родну равноправност: водич за универзитете

Употреба родно осетљивог језика

У циљу ширења и развијања културе родне равноправности, ректорка Универзитета у Београду проф. др Иванка Поповић препоручује свим члановима и чланицама универзитетске заједнице да се упознају с Приручником за употребу родно осетљивог језика, који је објављен под покровитељством Координационог тела за родну равноправност Владе Републике Србије.