Универзитет у Београду

Универзитет у Београду - 210 година
Насловна > Универзитет > Издавачка делатност факултета > Делатност штампарије Развојно-истраживачког центра ТМФ-а

Делатност штампарије Развојно-истраживачког центра ТМФ-а

Технолошко-металуршки факултет Универзитета у Београду је већ дуги низ година наставно-научна база у области графичког инжењерства, амбалаже, папира и целулозе. У оквиру катедре за графичко инжењерство већ 31 годину функционише штампарија у којој се врши штампање и коричење различитих публикација.
Штампарија пружа већину графичких услуга:

Услуге припреме за штампу
- унос текста (слога)
- обраде фотографија
- прелома текста
- штампе
- све фазе дораде до финалног издања

Услуге штампе
- књиге формата B5, А5 или А4
- књиге у тврдом, шивеном повезу
- визит карте, позивнице, летке, каталоге, формуларе, планере...
- остале производе

Услуге дораде
- услужно коричење дипломских, магистарских и докторских радова
- услужно коричење осталих публикација

У процедури увођења ISO стандарда, извршено је анкетирање задовољства корисника услугама РИЦ-а, у којој је РИЦ оцењен највишим оценама. Пословни успех у раду Развојно-истраживачког центра у протеклом периоду, резултирао је уводењем интегрисаног система квалитета и добијањем сертификата за систем менаџмента квалитета ISO 9001.

Погледајте књигу референци