О Универзитету Историјат Акредитација Самовредновање Састав и делатности Наставници Професори емеритуси
Универзитета у Београду
Обележја Универзитета Органи Руководство и стручне службе Студентски парламент Circle U. Увид јавности Конкурси Универзитета Јавне набавке Финансијски планови Информатор о раду Закони и други прописи Прописи Универзитета Процедуре Гласник Универзитета Политика приватности Издавачка делатност Задужбине и фондације Дан задужбинара и Плакетa
Лука Ћеловић Требињац
Родна равноправност на УБ Донатори Magna Charta Universitatum Академска културно уметничка
друштва

Политика приватности за ИТ услуге
Универзитет у Београду

Ово је општа Политика приватности за ИТ услуге које поседује и одржава Универзитет у Београду. Универзитет у Београду посвећен је заштити података о личности који се обрађују, као и развоју и примени решења за заштиту података која су ефикасна, одговарају сврси и која су у складу са Општом уредбом о заштити података 2016/679 (ГДПР, General Data Protection Regulation – GDPR) и важећим националним законодавством о заштити података, укључујући Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“ бр. 87/2018).

Посвећени смо обезбеђивању сталнe и континуиране усклађености са законима о заштити података и смерницама које дају тела која надзиру наш општи рад, пракси и све услуге које нудимо, да бисмо заштити све личне податке, ограничавајући њихово прикупљање на оно што је прописано законом, уговорима или сагласношћу, као и усклађеност са ГДПР-ом и националним законодавством.

Ова Политика приватности односи се на обраду ваших података о личности за услуге у којима је Универзитет у Београду руковалац или обрађивач података, другим речима, тамо где Универзитет у Београду директно или индиректно прикупља личне податке од вас и описује личне податке који су потребни да вам пружимо услуге, сврхе у које се прикупљају ваши подаци о личности, како се чувају, деле и колико дуго се чувају.

Ова општа Политика приватности се директно примењује само ако за услугу коју користите није дефинисана посебна политика приватности, а која може додатно прецизирати или модификовати ову политику. Посебне политике приватности појединачних услуга морају бити усклађене са основним поставкама ове Политике, што укључује и њихово усклађивање са будућим изменама ове политике.

Универзитет у Београду свакодневно ради на успостављању адекватних мера и контрола за заштиту ваших података о личности и да обезбеди да у сваком тренутку можете остварити своја права.

Лични и идентификујући подаци се од корисника могу прикупљати путем:
- главне коришћене услуге,
- провајдера идентитета (IdP),
- колачића (cookies),
- регистрације,
- услуга у поддоменима.

Цео текст можете прочитати овде