Универзитет у Београду

Насловна > Универзитет > Јавне набавке > Јавне набавке мале вредности

Јавне набавке мале вредности

 

Назив Документација Рок за достављање понуде
Услуге чишћења

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Исправка
Одлука о закључивању оквирног споразума

10.04.2017.
Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука - Електрична енергија

07.07.2017.
Набавка стручних услуга

Уговор о купопродаји

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

12.01.2017.
до 12 часова
Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужење рока за подношење понуда
Измена поглавља 3
Измена поглавља 6.1
Одговори на питања
Одлука о додели уговора
Оквирни споразум

23.09.2016.
до 12 часова
Извођење радова на текућем одржавању димњака

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о избору најповољније понуде


Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужење рока за подношење понуда
Измена поглавља 4

Измена поглавља 7

Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2

Услуге конзервације и рестаурације уметничких дела

Обустава поступка
Продужење рока
Конкурсна документација


Одржавање комуникационе опреме

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Уговор


Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Уговор
Оквирни споразум


Услуге физичко-техничког обезбеђења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 
Услуге чишћења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

15.04.2016.
до 10 часова
Израда футрола за дипломе са штампом

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Уговор


Набавка електричне енергије

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

10.03.2016.
до 12 часова