Јавне набавке мале вредности

 

Назив Документација Рок за достављање понуде
Услуге физичко-техничког обезбеђења зграде Ректората

Позив за подношење понуда објављено 15.4.2019.
Конкурсна документација објављено 15.4.2019.

23.04.2019.
до 10 часова
Услуге чишћења и санитације објеката Ректората

Позив за подношење понуда објављено 15.4.2019.
Конкурсна документација објављено 15.4.2019.

23.04.2019.
до 13 часова
Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда објављено 5.3.2019.
Конкурсна документација објављено 5.3.2019.
Одлука о додели уговора објављено 19.3.2019.

15.03.2019.
до 11 часова
Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда објављено 8.2.2019.
Конкурсна документација објављено 8.2.2019.
Одлука о закључењу оквирног споразума објављено 22.2.2019.

18.02.2019.
до 13 часова
Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда објављено 8.2.2019.
Конкурсна документација објављено 8.2.2019.
Одлука о додели уговора објављено 22.2.2019.

18.02.2019.
до 10 часова
Набавка службеног аутомобила (замена старо за ново)

Позив за подношење понуда објављено 30.11.2018.
Конкурсна документација објављено 30.11.2018.
Одлука о додели уговора објављено 13.12.2018.

10.12.2018.
до 11 часова
Услуге израде футрола за дипломе са штампом

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

21.05.2018.
до 12 часова
Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора

09.05.2018.
до 11 часова
Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључењу оквирног споразума

10.05.2018.
до 11 часова
Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питање и одговор 1
Измене и допуне Конкурсне документације
Обавештење о продужењу рока за подношење понуде
Одлука о закључењу оквирног споразума
Обавештење о закљученом уговору

07.03.2018.
до 14 часова
Комуникациона опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о закључењу оквирног споразума

Одлука о обустави поступка објављено 01.02.2018.

07.11.2017.
до 12 часова
Одржавање Комуникационе опреме

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о додели уговора
Уговор

10.10.2017.
до 12 часова
Канцеларијски материјал

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Питања и одговори 2
Одлука о обустави поступка
Одлука о додели уговора
Конкурсна документација - Партија бр.2
Одлука о додели уговора - Партија бр. 1
Одлука о обустави поступка

10.10.2017.
до 12 часова
Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Одлука о закључењу оквирног споразума
Оквирни споразум

11.09.2017.
до 9 часова
Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Питања и одговори 1
Одлука о закључењу оквирног споразума

14.09.2017.
до 12 часова
Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Питања и одговори
Одлука о обустави поступка Обавештење о обустави поступка

14.07.2017.
до 10 часова
Услуге oдржавања рачунарске и биротехничке опреме

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука о закључењу оквирног споразума - Партија бр. 1
Одлука о закључењу оквирног споразума - Партија бр. 2
Оквирни споразум - Партија бр. 1
Оквирни споразум - Партија бр. 2
10.07.2017.
до 13:15 часова
Текуће одржавање

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о закључивању оквирног споразума - Партија бр. 1
Одлука о закључивању оквирног споразума - Партија бр. 2
Оквирни споразум - Партија бр. 1
Оквирни споразум - Партија бр. 2

23.06.2017.
до 10 часова
Набавка услугa обезбеђења

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Додатне информације у вези са припремањем понуде
Одговори на питања
Одлука о закључивању оквирног споразума
Оквирни споразум

23.05.2017.
до 09 часова
Набавка услугa конзервације и рестаурације уметничких дела

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Исправка
Измена конкурсне документације
Додатне информације у вези са припремањем понуде
Одлука о обустави поступка

Услуге чишћења

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Конкурсна документација - Исправка
Одлука о закључивању оквирног споразума
Оквирни споразум

10.04.2017.
Набавка електричне енергије

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

Одлука - Електрична енергија
Оквирни споразум

07.07.2017.
Набавка стручних услуга

Уговор о купопродаји

Одлука о додели уговора - партија 1

Одлука о додели уговора - партија 2

Одлука о додели уговора - партија 3

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација

12.01.2017.
до 12 часова
Материјал за одржавање хигијене

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужење рока за подношење понуда
Измена поглавља 3
Измена поглавља 6.1
Одговори на питања
Одлука о додели уговора
Оквирни споразум

23.09.2016.
до 12 часова
Извођење радова на текућем одржавању димњака

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Одлука о избору најповољније понуде


Канцеларијски материјал Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Продужење рока за подношење понуда
Измена поглавља 4

Измена поглавља 7

Појашњење конкурсне документације
Одлука о додели уговора - Партија 1
Одлука о додели уговора - Партија 2

Услуге конзервације и рестаурације уметничких дела

Обустава поступка
Продужење рока
Конкурсна документација


Одржавање комуникационе опреме

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Уговор


Рачунарска опрема

Позив за подношење понуда
Конкурсна документација
Уговор
Оквирни споразум


Услуге физичко-техничког обезбеђења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одлука о додели уговора

 
Услуге чишћења

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

15.04.2016.
до 10 часова
Израда футрола за дипломе са штампом

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда
Одговор на питање
Одговор на питање
Одлука о додели уговора
Уговор


Набавка електричне енергије

Конкурсна документација
Позив за подношење понуда

10.03.2016.
до 12 часова