Јавне набавке

Правилник о јавним набавкама Универзитета у Београду

Правилник о изменама и допунама Правилника о јавним набавкама Универзитета у Београду

План јавних набавки за 2018.

Одлука о првој измени Плана јавних набавки за 2018.

Прва измена Плана јавних набавки за 2018.

Одлука о другој измени Плана јавних набавки за 2018.

Друга измена Плана јавних набавки за 2018.

Одлука о трећој измени Плана јавних набавки за 2018.

Трећа измена Плана јавних набавки за 2018.

Одлука о четвртој измени Плана јавних набавки за 2018.

Четврта измена Плана јавних набавки за 2018.

Одлука Савета о усвајању планова за 2019. годину

План јавних набавки за 2019. годину

Назив Документација Рок за достављање понуде
Отворени поступак јавне набавке услуга осигурања

Позив за подношење понуда објављено 20.02.2019.

Конкурсна документација објављено 20.02.2019.

22.03.2019.
до 11:00 часова
Јавни позив за достављање понуда - услуге израде интернет презентације и придружених информационих система (Web сајт пројекта, библиотека и систем за захтевање и прикупљање извештаја), за потребе Еразмус+ пројекта
JEAN MONNET NETWORK PROJECT – Active Citizenship: Promoting And Advancing Innovative Democratic Practices In The Western Balkans (NO. 600556-EPP-1-2018-1-RS-EPPJMO-NETWORK)

Позив за подношење понуда објављено 12.02.2019.

Конкурсна документација објављено 12.02.2019.

Извештај о стручној оцени понуда објављено 01.03.2019.

Одлука о додели уговора најповољнијем понуђачу објављено 01.03.2019.

22.02.2019.
до 12:00 часова
Набавка услуга на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP - изградња APMN апликације; интернет презентација и придружени информациони системи

Позив за подношење понуда објављено 07.12.2018.

Конкурсна документација објављено 07.12.2018.

Одлука о додели уговора - Партија 1 објављено 25.12.2018.

Одлука о додели уговора - Партија 2 објављено 25.12.2018.

17.12.2018.
до 11:00 часова
Јавни позив за достављање понуда - услуге финансијске ревизије на Xоризонт 2020 пројекту „GN4-2 research and education networking - GÉANT“ — GN4-2

Позив за достављање понуде објављено 30.11.2018.

Јавни конкурс за достављање понуда објављено 30.11.2018.

Извештај о стручној оцени понуда објављено 21.12.2018.

Одлука о додели уговора објављено 21.12.2018.

10.12.2018.
до 12:00 часова
Набавка добара на пројекту Еразмус+ КА2 BESTSDI - рачунарска опрема и лабораторијска опрема

Позив за подношење понуда објављено 21.11.2018.

Конкурсна документација објављено 21.11.2018.

Одлуке о додели уговора за свих 16 ставки објављено 14.12.2018.

5.12.2018.
до 11:00 часова
Отворени поступак јавне набавке услуга путничких агенција и сличних услуга, обликоване по партијама

Позив за подношење понуда објављено 20.11.2018.

Конкурсна документација објављено 20.11.2018.

Питањe и одговор објављено 17.12.2018.

Одлука о закључивању оквирног споразума - Партија 1 објављено 28.12.2018.

Одлука о закључивању оквирног споразума - Партија 2 објављено 28.12.2018.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 1 објављено 14.1.2019.

Обавештење о закљученом оквирном споразуму за Партију 2 објављено 14.1.2019.

20.12.2018.
до 10:00 часова
Обједињена набавка добара на пројекту ERAZMUS+ КА2 DUALEDU - рачунарска опрема, софтвери и лабораторијска опрема

Позив за подношење понуда објављено 31.10.2018.

Конкурсна документација објављено 31.10.2018.

Питања и одговори за Партију 4Д објављено 07.11.2018.

Измене и допуне конкурсне документације за Партије 4Д и 4Е објављено 07.11.2018.

Питања и одговори везани за рок плаћања и менице објављено 09.11.2018.

Одлуке о додели уговора Партија 1: А,Б,Д,Е и Г објављено 30.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија 2 објављено 30.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија 3 објављено 30.11.2018.

Одлуке о додели уговора Партија 4: А,Ц,Д,Е,Ф,Г и обустава поступка Б објављено 30.11.2018.

Одлуке о додели уговора Партија 5: А и Б објављено 30.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија 6 објављено 30.11.2018.

15.11.2018.
до 11:00 часова
Набавка добара на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP – поновљени поступак за набавку ИТ опреме, партије: III-2, III-6, III-7, III-8, III-10 и III-11

Позив за подношење понуда објављено 19.10.2018.

Конкурсна документација објављено 19.10.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-2 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-6 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-7 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-8 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-10 објављено 02.11.2018.

Одлука о додели уговора Партија III-11 објављено 02.11.2018.

29.10.2018.
до 11:00 часова
Набавка добара на пројекту ERAZMUS+ KA2 HEPMP - медицинске лутке и ИТ опрема

Позив за подношење понуда објављено 24.08.2018.

Конкурсна документација објављено 24.08.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ I (1-6) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ II (1-5) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ III (1-12) објављено 20.09.2018.

ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА ЗА ПАРТИЈЕ IV (1-3) објављено 20.09.2018.

10.09.2018.
до 11:00 часова
Извођење радова на адаптацији и реконструкцији просторије архиве у објекту Капетан Мишиног здања на Студентском тргу број 1 у Београду

Позив за подношење понуда објављено 20.08.2018.

Конкурсна документација објављено 20.08.2018.

Одлука о додели уговора објављено 24.09.2018.

19.09.2018.
до 11:00 часова
Извођење радова на поправци кровног покривача изнад Свечане сале објекта Капетан Мишиног здања на Студентском тргу број 1 у Београду

Позив за подношење понуда објављено 19.06.2018.

Конкурсна документација објављено 19.06.2018.

Измене конкурсне документације објављено 09.07.2018.

Питање и одговор објављено 09.07.2018.

Одлука о додели уговора објављено 20.08.2018.

19.07.2018.
до 11:00 часова
Обједињена набавка добара – рачунарске опреме и лиценци за потребе ЕРАЗМУС+ КА2 пројекта „Development and implementation of system for performance evaluation for Serbian HEIs and system – PESHES“ (573820-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-SP)

Позив за подношење понуда објављено 21.03.2018.

Конкурсна документација објављено 21.03.2018.

Питање 1 и одговор објављено 29.03.2018.

Одлука о додели уговора партија 1A објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 1Ц објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 2 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 4 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 5 објављено 27.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 6 објављено 27.04.2018.

10.04.2018.
до 12:00 часова
Осигурање

Позив за подношење понуда објављено 05.03.2018.

Конкурсна документација објављено 05.03.2018.

Одлука о додели уговора партија 1 објављено 18.04.2018.

Oдлука о обустави поступка партија 2 објављено 18.04.2018.

Обавештење о обустави поступка јавне набавке за Партију 2 објављено 18.04.2018.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 18.04.2018.

10.04.2018.
до 11:00 часова
ПОНОВЉЕНИ ПОСТУПАК ЗА ПАРТИЈУ 2

Позив за подношење понуда објављено 19.04.2018.

Конкурсна документација објављено 19.04.2018.

Одлука о додели уговора Партија 2 објављено 22.05.2018.

21.05.2018.
до 11:00 часова
Набавка услуга израде СОФТВЕРА на пројекту - Еразмус+ “Reinforcement of the Framework for Experiential Education in Healthcare in Serbia” (ReFEEHS, 561644-EPP-1-2015-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP - електронске платформе за администрацију студентске стручне праксе/клиничког стажа

Позив за подношење понуда објављено 04.12.2017.

Конкурсна документација објављено 04.12.2017.

Уговор објављено 07.02.2018.

12.12.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + FINAC

Позив за подношење понуда објављено 23.10.2017.

Конкурсна документација објављено 23.10.2017.

Питања и одговори објављено 30.10.2017.

Одлука о додели уговора Партија 1 објављено 14.11.2017.

Одлука о додели уговора Партија 2 објављено 14.11.2017.

03.11.2017.
до 14:00 часова
Темпус EdLead

Позив за подношење понуда објављено 03.10.2017.

Конкурсна документација објављено 03.10.2017.

16.10.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + FINAC

Позив за подношење понудe објављено 15.09.2017.

Конкурсна документација објављено 15.09.2017.

Питања и одговори
објављено 29.09.2017.

Одлука о додели уговора партија 1А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 2А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 2Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 3 објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4А објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4Б објављено 09.10.2017.

Одлука о додели уговора партија 4Д објављено 09.10.2017.

05.10.2017.
до 12:00 часова
Израда футрола за дипломе са услугом штампе

Позив за подношење понуде објављено 07.06.2017.

Конкурсна документација објављено 07.06.2017.

Одлука о додели уговора објављено 06.07.2017.

Уговор о вршењу услуга објављено 19.07.2017.

23.06.2017.
до 12:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + ReFEEHS

Позив за подношење понуде објављено 05.04.2017.

Конкурсна документација објављено 13.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1А објављено 28.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 1Б објављено 28.04.2017.

Одлука о додели уговора партија 2 објављено 28.04.2017.

25.04.2016.
до 10:00 часова
Услуге штампе диплома

Позив за подношење понуде

Одлука о додели уговора

04.04.2017.
Осигурање

Позив за подношење понуде

Конкурсна документација

Одлука - аутокаско осигурање

Одлука - осигурање имовине

Одлука - осигурање запослених

Уговор - аутокаско осигурање

Уговор - осигурање имовине

Уговор - осигурање запослених

03.04.2017.
до 10:00 часова
Пројекат КА2 Еразмус + ReFEEHS Уговор - партија 2А објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 2Ц објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 3Б објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 4 објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 7А објављено 17.01.2017.
Уговор - партија 8 објављено 17.01.2017.
Одлука о додели уговора објављено 09.12.2016.
Питање и одговор објављено 22.11.2016.
Позив за подношење понуда објављено 28.10.2016.
Конкурсна документација објављено 28.10.2016.
29.11.2016.
до 10:00 часова
Темпус КА2 Еразмус + ReFEEHS Позив за подношење понуда објављено 29.08.2016.
Конкурсна документација објављено 29.08.2016.
Одлука партија 1 објављено 14.10.2016.
Одлука партија 2 објављено 14.10.2016.
19.09.2016.
до 14:00 часова
Темпус EdLead Позив за подношење понуда објављено 01.06.2016.
Конкурсна документација објављено 01.06.2016.
Пречишћен текст конкурсне документације објављено 17.06.2016.
07.07.2016.
до 12:00 часова
Осигурање

Појашњење конкурсне
документације

Осигурање имовине

Позив за подношење понуде

Продужење рока

Измене и допуне

Питања и одговори

Одлука - аутокаско осигурање

Одлука - осигурање имовине

Одлука - осигурање запослених

Уговор - аутокаско осигурање

Уговор - осигурање имовине

Уговор - осигурање запослених

 
Темпус SPEED
- Oбавештење

Обавештење о продужењу рока

Темпус SPEED - Питање

Темпус SPEED - Одговор

24.02.2016.
до 12:00 часова
Темпус BIOEMIS

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

12.02.2016.
до 12:00 часова
Темпус DEPOCEI

Позив за подношење понуда

Конкурсна документација

Обавештење о избору понуђача

29.01.2016.
до 12:00 часова