Руководство и стручне службе

Руководство и стручне службе

Ректор

...

Проф. др Владимир Бумбаширевић

Проректори

Студије и управљање квалитетом


...

Проф. др Нада Ковачевић

Међународна и међууниверзитетска сарадња

...

Проф. др Иванка Поповић

Пословање и развој кадрова


...

Проф. др Живан Лазовић

Наука, иновације и трансфер технологије


...

Проф. др Живослав Тешић

Генерални секретар

...

Славица Капетановић

Кабинет ректора

Шеф кабинета: Дијана Чеперац
Е-адреса: dijana.ceperac@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 402, 3207 401
Факс: 011 2638 912

Сектор за правне и кадровске послове

Руководилац сектора: Гордана Бојовић
Е-адреса: gordana.bojovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 432, 3207 431, 3207 430, 3207 436, 3207 423, 3207 498

Сектор за студије и науку

Руководилац сектора: Љиљана Дамјанов
Е-адреса: ljiljana.damjanov@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 446, 3207 449, 3207 448, 3207 447, 3207 450, 3207 465, 3207 466

Сектор за међународну и међууниверзитетску сарадњу

Руководилац сектора: Бранка Јанда-Марковић
Е-адреса: branka.janda.markovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 445, 3207 452, 3207 453, 3207 454, 3207 455, 3207 467

Сектор за инвестиције и управљање имовином Универзитета, задужбина и фондова Универзитета

Руководилац сектора: Маја Маринковић
Е-адреса: maja.marinkovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 424, 3207 425, 3207 426, 3207 427, 3207 428, 3207 429

Сектор за финансије и рачуноводство

Руководилац сектора: Снежана Пејовић
Е-адреса: snezana.pejovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 444, 3207 440, 3207 441, 3207 442, 3207 443, 3207 497

Сектор за техничку логистику

Руководилац сектора: Радомир Јоковић
Е-адреса: radomir.jokovic@rect.bg.ac.rs
Телефони: 011 3207 420, 3207 421, 3207 422, 3207 435, 3207 400